- Články o magnetoterapii -

_____________________________________________________________________________

Magnetoterapie – Renesance v moderní léčbě

Člověk se jako živočišný druh po tisíciletí vyvíjel v harmonii s přírodou a přizpůsoboval
své tělo podmínkám životního prostředí. Během posledních sto padesáti let průmyslové
revoluce jsme však radikálně změnili životní styl a přizpůsobili jsme naopak životní
prostředí vlastním potřebám. Zdá se, že stále více svého času věnujeme pracovním
a jiným povinnostem a na věci, které jsou opravdu důležité, se nám ho nedostává. Stres,
spěch a nervozita na nás útočí ze všech stran a chvíle klidu a pohody jsou pro nás stále
vzácnější. Přitom by to mělo být právě naopak - náš organismus nutně potřebuje klid
a vnitřní harmonii k tomu, aby si udržel stav tělesného a duševního zdraví.

Strašák civilizačních chorob

Není tedy divu, že se rychlým tempem zvyšuje počet lidí trpících vysokým tlakem
a souvisejícími kardiovaskulárními chorobami, diabetem a obezitou. Stále více dětí trpí
alergiemi a má oslabenou imunitu, pro lidi středního věku a seniory jsou zase velkým
strašákem bolesti zad, kloubů a osteoporóza. Během pouhého jednoho století jsme
se vyvinuli z člověka chodícího v člověka sedícího a platíme za to vysokou cenu v podobě
takzvaných civilizačních chorob.

Stále více léků

Moderní medicína dokáže účinně řešit celou řadu těchto i dalších onemocnění, ať už
za pomoci chirurgie nebo farmakoterapie. Právě stále rostoucí masivní spotřeba léků
se však stává novým problémem. Není výjimkou, že někteří pacienti užívají i více než
deset různých preparátů, jejichž vzájemné interakce se dají jen těžko odhadnout.
Dlouhodobé užívání léků často vede k výskytu nežádoucích účinků a poškození organismu.
Kolikrát vám váš lékař napůl v žertu poradil, abyste příbalové letáky raději ani nečetli?

Existuje jiná cesta?

Lidstvo již více než tři tisíce let zná blahodárné působení magnetického pole a po stejnou
dobu je i intenzivně využívá. Moderní přístroje pro nízkofrekvenční pulzní magnetoterapii
se staly nedílnou součástí rehabilitační a lázeňské péče. Nejnovější poznatky z výzkumů
a klinických studií však vedly k významnému rozšíření indikací této léčebné metody.
Dnes se pulzní magnetoterapie stále více uplatňuje i v takových oborech, jako je ortopedie,
kardiologie, interní medicína, diabetologie nebo neurologie.

Odlišný princip léčby

Nízkofrekvenční pulzní magnetoterapie má na lidské tělo velmi zajímavé účinky. Podstatou
jejího působení je urychlení látkové výměny a povzbuzení regenerace organismu
na buněčné úrovni. Během používání magnetoterapie dochází ve tkáních ke zvýšení přísunu
kyslíku a živin a k lepšímu odvádění zplodin metabolismu, což je výchozí podmínkou všech
ozdravných procesů. Oproti tomu většina léků působí pouze symptomaticky, potlačuje
příznaky onemocnění a bolest, nebo jen dodává tělu chybějící látky. Každá nemoc je však
na fyzické úrovni porušením funkcí a elektromagnetické rovnováhy buněk. Nízkofrekvenční
pulzní magnetoterapie dokáže tkáním tuto rovnováhu vracet, povzbuzuje samoléčebné
schopnosti organismu a tím působí přímo proti vyvolávající příčině onemocnění.

Účinky na organismus

Základní účinky této léčebné metody se dají shrnout do několika oblastí:
  1. urychlení regenerace buněk, detoxikace organismu

  2. zmírnění bolestí (analgetický efekt)

  3. rozšíření cév a zlepšení prokrvování exponované oblasti, stabilizace krevního tlaku

  4. protizánětlivý, antirevmatický a protiotokový účinek

  5. myorelaxace (uvolnění svalového ztuhnutí)

  6. posílení kostní, vazivové a chrupavčité tkáně

  7. snížení spotřeby léků

Abychom dosáhli výrazného a trvalého zlepšení zdravotního stavu, nestačí pouhých deset
aplikací, kterých se nám většinou v ambulanci dostane. Celosvětovým trendem je přechod
k domácí léčbě pulzní magnetoterapií a moderní, snadno ovladatelné a cenově dostupné
přístroje to dnes již plně umožňují.

Výborné výsledky v domácí péči

Mezi klasické indikace magnetoterapie patří zejména onemocnění pohybového aparátu,
jako je artróza, revmatoidní artritida a bolesti páteře nejrůznějšího původu. Svým rychlým
analgetickým efektem dokáže pacienty zbavit dlouhotrvajících bolestí, uvolňuje ztuhlé svaly
a při dlouhodobém pravidelném používání také přispívá k regeneraci kloubní chrupavky.
Velice dobrých výsledků se díky zvýšení prokrvení pravidelně dosahuje v terapii hypertenze,
ischemické choroby srdeční a infarktu myokardu. Toto působení také umožňuje předcházet
a léčit pomocí pulzní magnetoterapie také diabetické komplikace, jako jsou nehojící
se vředy, necitlivost a brnění dolních končetin, ale i špatné prokrvení sítnice.
Alespoň heslovitě můžeme dále zmínit výrazné úspěchy této metody při rehabilitaci
po cévních mozkových příhodách a v léčbě takových onemocnění, jako je astma, migréna,
tinnitus, syndrom tenisového lokte a zmrzlého ramene, karpální tunely, osteoporóza
a hojení zlomenin či poúrazové stavy.

_____________________________________________________________________________

- zpět na hlavní stránku rubriky: Články o magnetoterapii -


Magnetoterapeutické přístroje Renaissance používají: