- Články o magnetoterapii -

_____________________________________________________________________________

Magnetoterapie - léčebná metoda 21. století


Regenerační a léčebné účinky magnetického pole jsou lidem známy již více než tři tisíciletí.
V posledních letech se nedílnou součástí léčby mnoha onemocnění zejména pohybového
aparátu stala nízkofrekvenční pulzní magnetoterapie. V současné době se na trhu objevily
cenově dostupné přístroje, které si každý pacient může pořídit a používat v pohodlí svého
domova. Proto jsme pro vás připravili odpovědi na nejdůležitější otázky týkající se této
léčebné metody.


Na jakém principu magnetoterapie vlastně pracuje a proč je tak úspěšná?

Podstatou jejích pozitivních účinků je urychlení látkové výměny a nastartování regenerace
organismu na buněčné úrovni. Během používání magnetoterapie dochází ve tkáních
ke zvýšení přísunu kyslíku a živin a k lepšímu odvádění zplodin metabolismu, což je výchozí
podmínkou všech ozdravných procesů.
Srozumitelným příkladem je její vliv na degenerativní onemocnění kloubů, jako je artróza
nebo revmatoidní artritida. V každé lékárně si dnes můžete vybrat z mnoha druhů volně
prodejných přípravků určených k péči o klouby, které do organismu doplňují látky potřebné
k jejich správné funkci. Pokud je však kloubní chrupavka poškozena degenerativními
procesy, její buňky nepracují správně a tak pouhý zvýšený příjem vyživujících látek
většinou nestačí. Nízkofrekvenční pulzní magnetoterapie však ovlivňuje nejen následky
těchto onemocnění (odstraňuje bolestivost a zlepšuje pohyblivost), ale zasáhne přímo
jejich příčinu – mnohonásobně urychlí metabolismus chrupavky a zvýší regenerační
a reparační aktivitu jejích buněk. To ve výsledku vede k výraznému zlepšení zdravotního
stavu.

Jaké má magnetoterapie účinky?

Základním mechanismem jejího působení je regenerace organismu na buněčné úrovni,
detoxikace a povzbuzení hojivých a reparačních procesů. Velmi důležitý je také analgetický
(protibolestivý) efekt, který se u nejmodernějších přístrojů dostavuje často již během
prvních několika použití.
V místě aplikace dochází k rozšíření cév a tím k výraznému prokrvení, které přetrvává
několik hodin po léčbě. Jak důležité je pro naše zdraví dobré zásobení krví dokazuje
následující příklad: šedesátiletý člověk má oproti dvacetiletému prokrveny důležité orgány
(mozek, játra, ledviny...) zhruba o 40% méně. To samozřejmě vede k nižšímu přísunu
kyslíku a živin ke tkáním a tím i ke zhoršení jejich funkcí. Jednoduše řečeno - ke stárnutí.
Mezi další účinky patří myorealaxace (uvolnění svalového ztuhnutí), protizánětlivé
a antirevmatické působení a s tím spojené rychlé odstranění otoků.

U kterých onemocnění můžeme pulzní magnetoterapii využít?

Díky komplexnímu působení nízkofrekvenční pulzní magnetoterapie je škála nemocí,
u kterých ji můžeme léčebně uplatnit, velice široká a různorodá. Základní indikací použití
této metody jsou rozhodně nemoci pohybového aparátu, se kterými ročně navštíví lékaře
až 70% populace. Na prvním místě lze uvést bolesti kloubů obecně, artrózu a revmatoidní
artritidu. Stejně časté jsou však bolesti zad, nejrůznější ústřely a funkční postižení páteře.
Naše páteř je v podstatě složitá soustava kloubů, jejichž správná funkce je podporována
meziobratlovými ploténkami a vazy a také svalovým korzetem. Všechny tyto tkáně jsou
na magnetické pole velice citlivé a proto je u nich léčba pulzní magnetoterapií tolik úspěšná.
Velice dobrých výsledků se díky efektu vazodilatace (rozšíření krevního řečiště) pravidelně
dosahuje v terapii hypertenze, ischemické choroby srdeční a infarktu myokardu. Toto
působení také umožňuje předcházet a léčit pomocí pulzní magnetoterapie také diabetické
komplikace, jako jsou nehojící se vředy, necitlivost a brnění dolních končetin, ale i špatné
prokrvení sítnice (polovina diabetiků má po deseti letech cukrovky oční postižení).
Nelze opomenout také výrazné úspěchy této metody při léčbě neurologických onemocnění,
jako je Parkinsonova a Alzheimerova choroba, roztroušená skleróza či rehabilitace
po cévních mozkových příhodách. Skvělé výsledky uváděl již Chvojka při terapii dětské
mozkové obrny.
Alespoň heslovitě můžeme dále zmínit migrény, tinnitus, syndrom tenisového lokte
a zmrzlého ramene, karpální tunely, astma, osteoporózu a hojení zlomenin či poúrazové
stavy.

Je nutné pořizovat si vlastní přístroj pro pulzní magnetoterapii?
Nestačí prostě docházet na rehabilitaci?


Abychom dosáhli výše uvedených účinků, rozhodně nestačí pouze deset aplikací, které nám
může lékař předepsat. Tkáně našeho těla vnímají magnetické pole jako stimul ke zvýšení
regenerační aktivity. Tento stav však "nemocné" buňky udrží jen po omezenou dobu,
maximálně několik hodin. Proto je tak důležité používat pulzní magnetoterapii dlouhodobě,
nejlépe 1-2x denně. Například artróza probíhá v našich kloubech někdy i desítky let,
nemůžeme tedy očekávat zlepšení během několika dní. Ano, bolest se sice často ztratí již
během takto krátké doby, ale to by mělo být spíše povzbuzením pro další aplikaci,
abychom během dalších měsíců dosáhli skutečného a trvalého zlepšení. Po té můžeme
magnetoterapii používat během roku v pravidelných kůrách a podle potřeby.

Má tato metoda nějaké nežádoucí účinky? Můžeme se například předávkovat?

Při dodržení známých kontraindikací, jako je kardiostimulátor, krvácení, záchvatovitá
neurologická onemocnění typu epilepsie (neaplikovat na oblast hlavy) či bolesti neznámého
původu, je nízkofrekvenční pulzní magnetoterapie zcela bezpečná a nenávyková léčebná
metoda. Předávkování možné není, ale daleko účinnější než dvouhodinová aplikace
na bolavá záda večer u televize je rozdělení do dvou až tří denních dávek. Tímto způsobem
dosáhneme maximálního efektu.

Jsou nějaké oblasti použití magnetoterapie typické pro ženy a pro muže?

Dnešní stresující a uspěchaný životní styl s sebou ve stále větší míře přináší nepříjemné
zdravotní komplikace. Více a více žen trpí například bolestivou a nepravidelnou menstruací
či výraznými klimakterickými obtížemi. I zde se může magnetoterapie svým harmonizujícím
působením na hormonální systém velice dobře uplatnit. Dobré výsledky má tato metoda také
v léčbě neplodnosti z nejrůznějších příčin. Po samostatné aplikaci pulzní magnetoterapie
otěhotnělo 25% žen ze sledovaného souboru.
Velmi příjemný je také kosmetický efekt magnetoterapie. Mnoho žen, které trápí celulitida,
už vyzkoušelo nepřeberné množství metod k jejímu odstranění a často za ně vydaly nemalé
částky. Nízkofrekvenční pulzní magnetoterapie dokáže urychlit metabolismus v pojivové
tkáni kůže, jehož zpomalení vedlo ke vzniku shluků nabobtnalých tukových buněk –
pomerančové kůži. Výrazně se zvýší prokrvení v ošetřované oblasti a povzbudí se lymfatický
oběh, takže odpadní látky jsou odstraňovány dokonaleji a ve větší míře. Tím se přetne
bludný kruh, který neustále zhoršoval projevy celulitidy. Jako žádná jiná metoda však
ani magnetoterapie samozřejmě nenahrazuje dostatek pohybu, vyváženou stravu a zdravý
životní styl.
Muži mohou v pulzní magnetoterapii nalézt velkého spojence při léčbě benigní hyperplasie
prostaty (nezhoubné zvětšení prostaty). Klinická studie prokázala po tříměsíční léčbě
výrazné zlepšení ve všech sledovaných parametrech u více než 80% pacientů. Příjemným
efektem je díky prokrvení také pomoc při potížích s erekcí. Jinými slovy – kde není krev,
tam není život. Tedy ani ten sexuální.

_____________________________________________________________________________

- zpět na hlavní stránku rubriky: Články o magnetoterapii -


Magnetoterapeutické přístroje Renaissance používají: