- Články o magnetoterapii -

_____________________________________________________________________________

Magnetoterapie a tělesné postižení


Regenerační a léčebné účinky magnetického pole jsou lidem známy již více než tři tisíciletí.
V posledních letech se nedílnou součástí léčby mnoha onemocnění zejména pohybového
aparátu stala nízkofrekvenční pulzní magnetoterapie. V současné době se na trhu objevily
cenově dostupné přístroje, které si každý pacient může pořídit a používat v pohodlí svého
domova. Tato možnost je důležitá právě pro tělesně handicapované, pro něž je nutnost
docházet na potřebnou terapii do zdravotnického zařízení často velice zatěžující.

Některé zdravotní problémy jsou pro většinu postižených společné. Často je trápí bolesti
zad, špatné prokrvování končetin, atrofie, ztuhlost a zkrácení svalů a případně proleženiny
(dekubity) vzniklé nedokonalou péčí při dlouhodobém pobytu na lůžku či invalidním vozíku.

Podstatou pozitivních účinků pulzní magnetoterapie je urychlení látkové výměny
a nastartování regenerace organismu na buněčné úrovni. Během používání magnetoterapie
dochází ve tkáních ke zvýšení přísunu kyslíku a živin a k lepšímu odvádění zplodin
metabolismu, což je výchozí podmínkou všech ozdravných procesů. Velmi důležitý je také
analgetický (protibolestivý) efekt, který se u nejmodernějších přístrojů značky
RENAISSANCE dostavuje často již během prvních několika použití. Díky tomu může tato
metoda výrazně zlepšit zdravotní stav klientů.

Bolesti zad
Dlouhým sezením či ležením na lůžku velmi často vznikají chronické bolesti zad.
Magnetoterapie silně zvyšuje prokrvení v místě aplikace a také působí myorelaxačně
– uvolňuje zvýšené napětí svalstva a normalizuje jeho tonus. Tyto efekty a též působení
na volná nervová zakončení vedou k rychlé úlevě od bolesti, která je při následném
pravidelném preventivním používání trvalá.
Magnetoterapie posiluje správnou činnost buněk kostní a vazivové tkáně, takže se uplatní
jako vynikající léčebná metoda takových chorob, jako je osteoporóza nebo artróza.

Spastická postižení a parézy (plegie)
Zvýšené napětí svalstva i částečné (paréza) nebo úplné (plegie) ochrnutí končetin vede
u postižených osob k mnoha přidruženým problémům. Jak bylo již výše popsáno, má
nízkofrekvenční pulzní magnetoterapie výrazné myorelaxační účinky, takže přináší značnou
úlevu při spastických poruchách. Je velice výhodné používat ji před a po rehabilitačním
cvičení, touto kombinací lze dosáhnout velmi výrazného zlepšení stavu.
U paretických a plegických pacientů je nejdůležitější prokrvení a celkové zlepšení
krevního oběhu v postižených končetinách a také regenerační působení magnetického pole
na nervovou tkáň. Z tohoto důvodu se doporučuje pravidelná aplikace na oblast mozku
a míchy, opět v kombinaci s dalšími rehabilitačními metodami.

Dekubity a kožní defekty
Skvělé hojivé a regenerační účinky pulzní magnetoterapie byly prokázány mnoha studiemi
a potvrzují je zkušenosti klientů. Základním mechanismem účinku je zde znovu zvýšení
prokrvení, které přetrvává ještě několik hodin po aplikaci. V ošetřené tkáni a jejím
okolí prudce stoupne obsah kyslíku a metabolický obrat, čímž se podpoří hojení
a tvorba granulační tkáně na spodině defektu. Pravidelným používáním magnetoterapie
(ideálně 2-3x denně) lze dosáhnout překvapivě rychlého zacelení i těch defektů,
které byly doposud na jakoukoli léčbu rezistentní a nehojily se dlouhou dobu.

_____________________________________________________________________________

- zpět na hlavní stránku rubriky: Články o magnetoterapii -


Magnetoterapeutické přístroje Renaissance používají: