- Vyjádření k projektu -

_______________________________________________________________________________

ALKA, o.p.s.


ALKA, o.p.s.

ALKA o.p.s. je příbramská nezisková organizace, sdružující rodiče dětí s vážným tělesným a kombinovaným postižením. Klientelu ALKA, o.p.s. tvoří aktuálně 28 dětí ve věku od 1 roku do 30 let. Postižení klientů je různého stupně, jedná se většinou o kombinovaná postižení (DMO), velká část klientů má těžké, navíc kombinované postižení a pohybuje se často výhradně za pomoci lokomočních pomůcek (vozík, kočár).

Ředitelka: Mgr. Šárka Hájková

_________________________________________________________________________

Vyjádření k projektu:

Dobrý den paní Sochová, chtěli bychom touto cestou ještě jednou moc poděkovat za magnetickoterapeutický přístroj, který jste věnovali našemu Centru péče o handicapované ALKA. Velice spokojená je MUDr. Koudelková, která u nás pracuje jako rehabilitační lékařka. Od svého začátku působení v Alce tvrdila, že pořízení magnetu by bylo pro naše klienty velice přínosné, neboť účinky budou mít vliv na odstranění svalového napětí, zmítnění bolesti, rozšíření cév, k posílení funkce kostní a vazivové tkáně a zlepšení funkce imunitního systému. Velice přínosné je i to, že u postižených lidí se dobře aplikuje. Nyní bude moci rozepisovat magnetoteraoii a tím se opět zkvalitní poskytovaná ucelená rehabilitace.
Alka o.p.s. má nyní 34 klientů od 1 roku do 30 let většinou s těžkým až středně těžkým postižením ( III. a IV. stupeň postižení ), většinou kombinovaným. Poskytujeme aktivizační služby, sociální rehabilitaci, odborné sociální poradenství a odlehčovací služby. Hlavním cílem je vybudování denního stacionáře od 15 let výše.
Více se dozvíte na www.alkaops.cz, kde naleznete i prezentaci Vašeho daru a fotografie z předání.

Ještě jednou obrovské díky.

Za Alka, o.p.s.

Helena Holánková
předsedkyně správní rady


_________________________________________________________________________

- zpět na hlavní stránku rubriky: Vyjádření k projektu -


Magnetoterapeutické přístroje Renaissance používají: