- Vyjádření k projektu -

Domovy pro seniory
_______________________________________________________________________________

Občanské sdružení Concordia Bonum Brno

Domov pro seniory - Domov sv. Ludmily

foto 01

Domov pro seniory - Domov sv. Ludmily, sídlící na ulici Táborská 190 v Brně - Židenicích, je menší zařízení, které provozuje občanské sdružení Concordia Bonum Brno. Toto zařízení je s místní působností, v případě zájmu však vychází vstříc zájemcům z celého Jihomoravského kraje. Domov sv. Ludmily má za cíl zajištění kvalitní péče a pomoci potřebným občanům vyššího věku - seniorům. Představou vedení a cílem činnosti je dosažení maximální možné spokojenosti a pocitu jistoty a klidu domáckého prostředí a uchování i zlepšení všech schopností klientů Domova. Domov sv. Ludmily se svojí kapacitou 39 lůžek patří mezi největší nestátní zařízení a doplňuje v městě Brně síť rezidenčních sociálních služeb.

Svou pomoc nabízí jednak osobám, které nejsou schopny se o sebe postarat a tuto pomoc nemají ani v rodině a hledají nový domov. Náš Domov poskytuje klientům možnost pobytu s nepřetržitou pečovatelskou péčí v pokojích s vlastním sociálním zařízením, celodenní stravování s přihlédnutím k věku a zdravotnímu stavu, pobytové sklužby včetně úklidu, podávání předepsaných léků, zdravotní péči včetně pravidelných preventivních prohlídek zajišťuje obvodní lékař. Sociální práce - osobní rozhovory jak na pokojích, tak na pravidelných vycházkách do okolí, buď jednotlivě nebo v malém počtu s pečovatelkou, nebo sociální pracovnicí a i s možností splnění osobních požadavků. Jedná se o zavedený projekt, který se stále snažíme zdokonalovat.

Ředitelka Jarmila Grossová

Hlavní sestra Marcela Marvanová

_________________________________________________________________________

Magnetoterapeutický přístroj značky Renaissance je v našem Domově sv. Ludmily využíván denně pro několik klientů. Lékař, který dochází k našim kleintům, doporučí tento přístroj jako léčebný a i my sami vidíme, jak se některým klientům uleví od bolesti.

Zdraví

Jarmila Grossová ředitelka Domova pro seniory - Domova sv. Ludmily
občanské sdružení Concordia Bonum Brno
Táborská 684/190
615 00 Brno


Originál vyjádření Domova pro seniory - Domov sv. Ludmily

_________________________________________________________________________

- zpět na hlavní stránku rubriky: Vyjádření k projektu -


Magnetoterapeutické přístroje Renaissance používají: