- Vyjádření k projektu -

_______________________________________________________________________________

Centrum pro zdravotně postižené kraje Praha

Centrum pro zdravotně postižené kraje Praha


Centrum pro zdravotně postižené kraje Praha (dále jen CZP) na sedmi místech v Praze plní roli kontaktního místa pro zdravotně postižené občany, jejich rodiny a blízké a pro osamělé seniory. Je důležitým informačním zdrojem a přímým poskytovatelem sociálních služeb v těchto oblastech:

1. sociální poradenství
• základní sociální poradenství
• odborné sociální poradenství

2. služby sociální péče
• osobní asistence

3. služby sociální prevence
• sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením


Služby nabízené pracovníky CZP nesuplují sociální služby poskytované příslušnými státními orgány, ale vhodně je doplňují.

CZP se často stává místem prvního kontaktu člověka, který se octl v obtížné situaci a nedokáže se správně orientovat ve změti zákonů, předpisů a norem.

Cíl: zabezpečit pomoc občanům, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci a kteří nejsou schopni tuto situaci řešit vlastními silami ani za pomoci blízkého okolí.

Poslání: zprostředkováním výše uvedených sociálních služeb usiluje CZP kraje Praha o zvýšení soběstačnosti osob se zdravotním postžením při jejich integraci do společnosti.

Cílová skupina: osoby se zdravotním postižením a senioři bez ohledu na věk, pohlaví, etnickou příslušnost, typ nebo stupeň zdravotního postižení. Víc by na úvodní straně nebylo.


Ředitelka: Mgr. Jana Zavadilová

_________________________________________________________________________

Vyjádření k magnetoterapii značky Renaissance:

Centrum pro ZP kraje Praha využívá přístroje magnetoterapeutické přístroje značky Renaissance především pro klienty s omezenou pohyblivostí kloubů - včetně artróz koleních kloubů. Cílem je snížení bolestivosti, snížení svalové ztuhlosti a zlepšení pohyblivosti kloubů.
Přistroje je možno krátkodobě využít přímo v prostorách CZP (Zborovská 46, Praha 5) pod dohledem rehabilitačního pracovníka, osvědčilo se i dlouhodobější zapůjčení do domácnosti uživatele. Zatím jsme zaznamenali jen příznivé ohlasy na tuto doplňkovou léčbu. V srpnu 2009 jsme zrealizovali v CZP přednášku na téma magnetoterapie (za účasti sociálních pracovníků pobytových zařízení pro seniory) včetně praktické ukázky použití přístrojů. Podobnou akci připravujeme na září 2010.

Za získané přístroje velice děkujeme!


Za Centrum pro zdravotně postižené kraje Praha

Mgr. Jana Zavadilová


Centrum pro zdravotně postižené kraje Praha - Mgr. Jana Zavadilová


Originál vyjádření: Centrum pro zdravotně postižené kraje Praha

_________________________________________________________________________

- zpět na hlavní stránku rubriky: Vyjádření k projektu -


Magnetoterapeutické přístroje Renaissance používají: