- Vyjádření k projektu -


Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 4


Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 4
Naše škola vznikla v roce 1993 jako součást Střediska Zvonek Diakonie ČCE. Zřizovatelem školy je Diakonie Českobratrské církve evangelické. 1.1. 2004 škola získala vyčleněním ze střediska Zvonek vlastní právní subjektivitu.

Posláním školy je výchova a vzdělávání dětí s mentálním a kombinovaným postižením.Jedním z hlavních úkolů, které si škola vymezila je mít ve škole šťastné děti - to jsou pro nás děti veselé, smějící se, radující se, hrající si, mající zájem o dění ve škole, těšící se do školy , děti kamarádské, přátelské a hlavně spokojené. Chceme vytvořit školu plnou pohody a radosti, školu, kde bude dobře žákům i učitelům.

Žáci jsou rozdělováni do tříd nejen podle věku, ale i podle stupně postižení. Ve třídách je malý počet žáků: 5–7 dětí. Ve většině tříd se žákům věnují 2 pedagogičtí pracovníci. Učitel tak může pracovat individuálně s každým žákem. Žáci získávají znalosti ve čtení, psaní, počtech a výchovách. Učivo je zařazeno do bloku, dělené relaxačními chvilkami a hraním. Klade se důraz na pracovní výchovu i na sebeobsluhu. Při výuce se využívají speciální pomůcky a učebnice.
Vzdělávání a výchova probíhá v mateřské škole a v základní škole speciální. Při ZŠ speciální je zřízen přípravný stupeň. Pro děti s velmi těžkým mentálním postižením máme tzv. rehabilitační třídu.

Součástí školy je internát a školní jídelna. Internát je využíván zejména mimopražskými žáky.
Počet žáků ve škole se udržuje mezi 40 – 45 dětmi. Ve školním roce 2008/2009 navštěvovalo školu 40 žáků s mentálním handicapem různého typu a stupně postižení, děti s kombinovanou vadou a děti s autismem. Věkové složení žáků je od 3 do 18 let. Péči o tyto děti a žáky zastává 15 pedagogických pracovníků a 4 provozní zaměstnanci.

Ředitelka: Mgr. Květa PekařováVyjádření k magnetoterapii značky Renaissance ®


Vážení přátelé,

chtěla bych jménem svým, svých spolupracovníků, ale hlavně jménem našich dětí a žáků poděkovat společnosti P. F. Art, spol. s r.o., jejímž prostřednictvím jsme v rámci Projektu Renassaince získali 3 magnetoterapeutické přístroje.

Vzhledem k tomu, že naše škola vzdělává děti a žáky s velmi těžkým mentálním postižením a s kombinovanými vadami, jsou přístroje v hojné míře využívány. Magnetoterapii používáme hlavně pro zmírnění bolestí při deformitách páteře, při hojení operačních zásahů do pohybového systému i náhlých akutních bolestí zad, kloubů a páteře vůbec.
Mohu říci, že přístroje celkově našim dětem prospívají. Sami ze svých vlastních prostředků bychom si je nemohli pořídit, a o to víc jsme uvítali možnost získat je sponzorsky.

Děkujeme všem, kteří se podílejí na organizaci a úspěšné realizaci projektu i těm, kteří jsou ochotni přispět na zlepšení života lidí s postižením.

Mgr. Květa Pekařová
ředitelka školy

V Praze dne 4. dubna 2011


Originál vyjádření: Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 4


- zpět na hlavní stránku rubriky: Vyjádření k projektu -


Magnetoterapeutické přístroje Renaissance používají: