- Vyjádření k projektu -


Denní a týdenní stacionář Jihlava

Denní a týdenní stacionář Jihlava


Cílová skupina uživatelů:

Služba je určena dětem a dospělým se všemi stupni mentální retardace a přidruženými smyslovými i tělesnými handicapy a dětem a dospělým s autistickými rysy, kteří jsou schopni pobývat v kolektivu.


Provozní doba:

• Denní stacionář je v provozu jen v pracovní dny, a to vždy od 6 do 16 h.
• Týdenní stacionář poskytuje služby také pouze v pracovní dny, a to od 6 h v pondělí do 18 h v pátek.
• Za dopravu uživatelů do zařízení a zpět v plném rozsahu odpovídají zákonní zástupci.
• O letních prázdninách je stacionář tři týdny zcela uzavřen, zpravidla na přelomu července a srpna, taktéž vánoční
   prázdniny a Velikonoce tráví naši uživatelé doma.


Historie:

• od 1.10. 1973 Denní pobyt mládeže, Sokolovská 30, Jihlava pod Okresním ústavem sociálních služeb Jihlava
• od 9.9. 1985 Týdenní pobyt mládeže, Pávovská 41, Jihlava-Bedřichov, společně jako Denní a týdenní pobyt
   mládeže pod Okresním ústavem sociálních služeb v Jihlavě
• od 1.1. 1993 samostatná příspěvková organizace Denní a týdenní pobyt mládeže
• od června 1998 denní a týdenní pobyt společně v jedné budově na adrese Královský Vršek 9
• od 1.1. 2007 změna názvu na DENNÍ A TÝDENNÍ STACIONÁŘ JIHLAVA


Vyjádření k projektu Renaissance

Projekt RENAISSANCE nám přinesl velmi kvalitní magnetoterapeutické přístroje, které bychom si jinak nemohli dovolit zakoupit. Tyto přístroje nyní využíváme denně a na různé zdravotní komplikace (např. osteoporózu, artrózu, astma, kontraktury). Uživatelé velmi dobře reagují na magnetoterapii, díky vzhledu a "tichosti účinku" se jí nebojí a ochotně spolupracují. Díky sadě Renaissance, která obsahuje magnetoterapeutické lůžko (působí na celé tělo), "desku" (umožňuje znásobení a zacílení účinku) a ovál (výborný na končetiny), se nám daří účinně využívat léčebný potenciál magnetoterapie. S tímto výrobkem jsme maximálně spokojení.

Magda Burianová
Fyzioterapeutka
Denní a týdenní stacionář JihlavaOriginál vyjádření: Denní a týdenní stacionář Jihlava


Fotografie z aplikace magnetoterapie:

foto 01 foto 02

foto 03 foto 04

foto 05 foto 06


- zpět na hlavní stránku rubriky: Vyjádření k projektu -


Magnetoterapeutické přístroje Renaissance používají: