- Vyjádření k projektu -

Mateřské, základní a střední školy speciální
_______________________________________________________________________________

Střední škola pro tělesně postižené GEMINI

Myšlenka rodinné školy se zrodila v roce 1989. Zdálo se nám, že současné možnosti vzdělávání neumožňují dostatečně všem tělesně postiženým osobám připravit se profesně na vlastní život. Obzvláště pak těm, kteří svůj dosavadní život trávili v rozličných ústavech a zařízeních a většinou nepřišli do styku se situacemi běžného života (např. v rodině – rozhodování, domácí práce; ve společnosti – jednání na úřadech, v obchodech apod.).

Od školního roku 1994/95 škola prošla složitým vývojem, došlo ke změně vzdělávacích koncepcí i změně zřizovatele. SŠ pro TP GEMINI je od roku 2000 příspěvkovou organizací Jihomoravského kraje.

Poskytuje střední vzdělání žákům se zdravotním postižením, zejména s tělesným postižením. Dále poskytuje školní stravování a zajišťuje žákům celodenní výchovu, ubytování a stravování na internátě.


foto 01


Ředitelka: Mgr. Mária Zbytková

_________________________________________________________________________

foto01

foto02

foto03

foto04

foto05

foto05 foto05

_________________________________________________________________________

V roce 2008 jsme na školu pro tělesně postiženou mládež GEMINI, Vaculíkova 14, Brno, dostali jako sponzorský dar přístroje pro magnetoterapii.

Již od začátku byly přístroje plně využívány jak pro dětské, tak pro dospělé klienty.

U dětských klientů byla magnetoterapie používána při onemocněních pohybového aparátu, na zmírnění bolestí, při odstraňování svalového napětí, při lumbagu, při vertebrogenních syndromech, po operačních výkonech a na posílení nožní klenby.

U dospělých klientů byla magnetoterapie používána hlavně při bolestech u vertebrogenních syndromů.

U všech výše uvedených syndromů došlo po aplikaci magnetoterapie k výraznému zlepšení. Bohužel v některých případech došlo pouze ke krátkodobému zlepšení z důvodu degenerativních změn na pohybovém aparátu.

V souhrnu se dá říci, že aplikace magnetoterapie zkvalitnila činnost našich klientů.

Z tohoto důvodu bychom rádi poděkovali firmě Renaissance za dar a přejeme další spokojené klienty.

Dráždilová Vlasta
Fyzioterapeut


Brno 28. 5. 2010


Originál vyjádření Střední školy pro tělesně postižené GEMINI


_________________________________________________________________________

- zpět na hlavní stránku rubriky: Vyjádření k projektu -


Magnetoterapeutické přístroje Renaissance používají: