- Účastníci projektu Renaissance - rodiny s postiženými dětmi -

_________________________________________________________________________Marie Hozáková pro dceru Anetku

Datum podání žádosti: únor 2010

Vážená paní Lužná,
dozvěděla jsem se o nabídce sponzorského daru-magnetoterapeutického přístroje Renaissance v ústavě Kociánka, kde moje dcera Anetka navštěvuje 1. ročník praktické školy. Chodila zde i do speciální MŠ, kde měla canisterapii, hipoterapii, ergoterapii, rehabilitace, logopedii, vše mimo canisterapii má doteď.

Dcera se mi narodila 14dní před termínem ze zdravotních důvodu, které jsem měla od počátku 8. měsíce těhotenství, porod proběhl sekcí, vše proběhlo dobře, bez aritmií srderčních, které mě dosti potrápily. Až v ke konci těhotenství byla u mě zjištěna vrozená srdeční vada, která mi byla asi po roce zákrokem odstraněna. Anetka se vyvíjela celkem normálně, až na řeč, od tří let jsem začla pozorovat, že není něco v pořádku, říkala stále jen "mama, baba, tata, haji, papa", dlouho zůstávala jen u těchto slůvek, žádná jiná nepříbývala, jako by jí nešli vyslovit, chtěla, ale nešlo to ani po našem opětovném a usilovném předříkávání, ani na radu pomocí obrázků ji to nešlo, jako by měla v sobě nějaký blok, závoru která jí ty slůvka drží a bez otevření nepustí dál k vyslovení. Obvodní lékař mi doporučil čekat do 4.let, prý se to někdy stává, že se děti v řeči opozdí, ale bohužel, nebylo tomu tak, ani po 4.letech se Anetka nerozmluvila.
Od té doby začlo vyšetřování, neurologie, psychologie, orl, oční, alergologie, psychyatrie, logopedie.
Po neurologickém vyšetření bylo zjištěno, že Anetka má LMD retardaci expr. s recept.sl.řeči, ment.retardaci, vývoj.dysfázie, ve spánkovém EEG měla v 9/08 spánk.abn.pro vývoje epi GE sin FCT, fokus epiPA dx CT-skrytá epilepsie, naštěstí bez záchvatů. V září tohoto roku to budou 2roky, co Anetka bere 3xdenně 12kapek Convulex.
Anetka je sledována i v alergologické ambulanci pro recudivující obstrukční bronchitidy a infekty, při dušnosti bere Spiropent, nově Ecosal k inhalaci, při záchvatech dušnosti Recodelt-čípky.
Z psychologického nálezu má sníženou motivaci k úkolovým činnostem, pomalé pracovní tempo, zvýšenou unavitelnost, oslabenou schopnost koncentrace záměrné pozornosti, drobný psychomotorický neklid. Je sociálně nezralá s drobnými poruchami chování hyperkinetického typu. Momentální zjištěné IQ 57 tj.pásmo lehké MR.
Anetka i nadále chodí ve škole na logopedii, řeč se jí lepší a pro okolí je srozumitelnější. O vašem přístroji jsem četla na letáku, že právě pro tenhle typ postižení by mohl být vhodný. Proto jsem se rozhodla Vám napsat a o přístroj požádat.
Mimo osmiletou Anetku mám doma ještě syna Tomáše, kterému je 14let. Vinou neštěstí, které se stalo v mém ranném dětství nemají děti babičku a dědečka. Otec Anetčin handicap nesl těžce a již několik let jsem matkou samoživitelkou. Byla bych moc ráda, kdybych mohla vaším přístrojem Anetce dát pravidelnou léčbu ke zlepšení jejího zdravotního stavu.

S pozdravem

Marie Hozáková


foto 01 foto 02

foto 03

_________________________________________________________________________

Výsledek žádosti

Dne 2.12. 2010 byl předán Anežce Hozákové a její mamince magnetoterapeutický rehabilitační přístroj Lettino a aplikátor CAVO.

Předání proběhlo ve společnosti P.F. art. Za projekt Renaissance se zúčastnila vedoucí projektu Mgr. Zuzana Resslerová.


Sponzoři:

EP servis, spol. s r.o. MAREŠ s.r.o. STAVIVA KUŘIM Kv. Řezáč, s.r.o.

Petr Haška – AquaOsmotic MOUKA TIŠNOV, s.r.o. IN-EKO TEAM s.r.o.

Lohmann & Rauscher, s.r.o.

_________________________________________________________________________

Fotky z předání:

předání - foto 01 předání - foto 02

předání - foto 03 předání - foto 04


Anetka namalovala sponzorům obrázky:

předání - foto 05 předání - foto 06

předání - foto 07

předání - foto 08

předání - foto 09

předání - foto 10

předání - foto 11

předání - foto 12

předání - foto 13

_________________________________________________________________________

- zpět na výběr vyřízených žádostí -


Magnetoterapeutické přístroje Renaissance používají: