- Vyjádření k projektu -


Domov pro seniory Malešice

Domov pro seniory Malešice


Domov pro seniory Malešice a jeho zaměstnanci považují za profesní prioritu provázet seniory ve stáří, poskytovat jim služby, které umožní co nejdelší zachování samostatnosti, soběstačnosti, aktivity a kontaktu s přirozeným sociálním prostředím. Důraz je kladen na práva, potřeby, jedinečnost a důstojnost seniorů, zachování maximální míry jejich soukromí a možnosti svobodného rozhodování. DS poskytuje seniorům podporu ve snaze vést plnohodnotný, kvalitní život. Kvalita života je přitom vnímána jako čistě individuální měřítko, které definuje klient sám.

Cílová skupina klientů

Cílovou skupinou DS jsou senioři s trvalým bydlištěm v Praze, příjemci starobního důchodu (výjimečně příjemci plného invalidního důchodu), kteří z důvodu změn svého zdravotního stavu, úrovně soběstačnosti a individuální sociální situace nemohou setrvávat v domácím, přirozeném prostředí, a to ani za podpory rodiny a návazných terénních sociálních služeb. Žádosti mimopražských seniorů jsou k evidenci přijímány pouze v případě volné kapacity domova.

Ředitel: Bc.Evžen KokešVyjádření k magnetoterapii značky Renaissance ®

Dobrý den,

díky projektu RENAISSANCE získalo naše zařízení magnetoterapeutický přístroj, za který moc děkujeme.

V našem zařízení se přístroj používá denně, v rámci rehabilitačního programu a s tímto přístrojem jsou spokojeni jak klienti, kterým přináší velkou úlevu od bolestí, tak personál a to díky jeho mobilitě s snadnému použití.

S pozdravem a přáním hezkého dne,

Radka Nováková

pracovník vztahů k veřejnosti- zpět na hlavní stránku rubriky: Vyjádření k projektu -


Magnetoterapeutické přístroje Renaissance používají: