- Vyjádření k projektu -

_________________________________________________________________________Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně


Ráda bych vyjádřila poděkování všem, kteří se podílejí na realizaci PROJEKTU
RENAISSANCE. V rámci tohoto projektu jsme jako oddělení mohli rozšířit péči
o pacienty ve smyslu magnetoteraputické terapie při bolestech, svalových
dysbalancích, v rámci trofizačních indikací při kožních defektech, ale i při
hojení zlomenin. Jelikož přístroje jsou přenosné, je možno využívat tuto
léčbu i u imobilních pacientů, kteří z toho velmi profitují.

S pozdravem

MUDr. Marcela Nováková
primářka Doléčovacího a rehabilitačního oddělení
FN u sv. Anny v Brně

V Brně dne 10. 3. 2009


Originál vyjádření Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně

_________________________________________________________________________

- zpět na hlavní stránku rubriky: Vyjádření k projektu -


Magnetoterapeutické přístroje Renaissance používají: