- Vyjádření k projektu -

_______________________________________________________________________________

Agentura Slunce, o.p.s.


Agentura Slunce, o.p.s.

Agentura SLUNCE, o.p.s. je organizace poskytující sociální služby pro seniory a zdravotně postižené již od roku 2000 v rámci celého Moravskoslezského kraje.

Cílovou skupinou organizace jsou senioři ve věku nad 60 let a zdravotně handicapovaní dospělí občané ve věku nad 25 let, osoby s chronickým onemocněním, osoby s jiným zdravotním postižením - osoby trpící demencí, způsobené úrazem nebo nemocí mozku, kdy nejčastějšími příznaky demence jsou poruchy krátkodobé paměti, úsudku, orientace, pozornosti, chování, schopnost abstraktního myšlení a komunikace např. Alzheimerova choroba. Tyto osoby jsou odkázány z části, nebo zcela na pomoc jiné osoby.


Ředitelka organizace: Vlasta Hrubošová

_________________________________________________________________________

Vyjádření k projektu:

Magnetoterapie, získaná prostřednictvím projektu Renaissance, je v našem zařízení již téměř pravidelně využívána, za což patří veliký dík partnerům, kteří umožňují i cílové skupině jako jsou senioři, bezplatně využívat tuto rehabilitační techniku.

Budeme se těšit na spolupráci.

Vlasta Hrubošová
ředitelka


_________________________________________________________________________

- zpět na hlavní stránku rubriky: Vyjádření k projektu -


Magnetoterapeutické přístroje Renaissance používají: