- Vyjádření k projektu -

_________________________________________________________________________Základní škola speciální Blansko, Žižkova 27

Zajišťování komplexní péče o těžce zdravotně postižené děti s kombinací vad. Výchovně vzdělávací činnost včetně družiny nebo internátu.

Těžiště práce spočívá ve výchovně - vzdělávací činnosti zaměřené na poskytování elementárních vědomostí, dovedností a vytváření návyků, které dětem umožní realizovat se v běžném, praktickém životě. Rozvíjejí se zde psychické a fyzické schopnosti spolu s důsledným respektováním individuálních zvláštností žáků.

Docházka do základní školy speciální je desetiletá. Organizačně se člení na dva stupně:

• První stupeň (1. - 6. r.)
• Druhý stupeň (7. – 10. r.)

Ve škole jsou dále dvě třídy žáků vzdělávaných podle Rehabilitačního vzdělávacího programu pomocné školy schváleného MŠMT ČR č.j. 15 988/2003 – 24.

Při výchově a vzdělávání je kladen důraz především na rozvoj sociability, sebeobsluhy, smyslového vnímání, rozumových schopností, komunikace a řeči, hrubé a jemné motoriky a grafomotoriky. Žáci se také účastní podpůrných terapií provozovaných ve speciální škole jako např. canisterapie, smyslová výchova ve snoezelenu, rehabilitace a logopedie.

Ředitelka: Mgr. Ludmila Konopkováfoto 01

foto 02

foto 03

foto 04

foto 05


Magnetoterapie – využití

V naší škole (Základní škola speciální, Blansko, Žižkova 27), používáme nízkofrekvenční pulzní magnetické pole jako jednu z dalších šetrných a účinných metod léčby.
Magnetoterapii využíváme k pozitivnímu ovlivnění řady zdravotních komplikací, které jsou u našich "malých pacientů" časté. Magnetoterapii aplikujeme denně, a to program regenerace a program proti bolesti. V rámci časových a personálních možností aplikujeme v sérii 15 ti sezení dvakrát za školní rok.
Hlavní účinky předpokládáme v oblastech protizánětlivých, vasodilatačních, na podporu imunity, peristaltiky, úpravy svalového tonu, proti edémům ad. U této terapie je pro nás, a především pro naše klienty, výhodou malé množství kontraindikací.
Závěrem chceme poděkovat všem, kteří svojí finanční podporou umožnili, abychom tuto terapii mohli u našich dětí používat.

Blansko, leden 2010
Gabriela Gajdošová, fyzioterapeut

_________________________________________________________________________

- zpět na hlavní stránku rubriky: Vyjádření k projektu -


Magnetoterapeutické přístroje Renaissance používají: