- Vyjádření k projektu -


Denní rehabilitační stacionář pro tělesně a mentálně postižené děti a mládež v Třebíči


Denní rehabilitační stacionář - Třebíč

Motto:

"Člověk s postižením má stejné potřeby jako zdravý člověk. První z nich je být uznán a milován takový, jaký je."
Sestra Michele Pascale Duriezová


Kdo jsme:

Našim posláním je poskytování kvalitních sociálních služeb všem uživatelům s důrazem na respektování jejich individuality, jejich práv, přátelskou atmosféru plné důvěry. Vedeme uživatele k co největší samostatnosti a nezávislosti. Pomáháme jim při uspokojování sociálních a kulturních potřeb, aby mohli maximálně možně prožít plnohodnotný život.


Co děláme:

Poskytujeme komplexní poradenskou činnost, rehabilitační péči a výchovně vzdělávací program uživatelům s poruchami hybnosti a opožděným psychomotorickým vývojem po stránce léčebné, preventivní, psychologické, logopedické, ortoptické a sociální formou denního pobytu. Cílem je dosáhnout celkové optimalizace stavu postiženého nebo zabránit tomu, aby došlo k zhoršení. O žádoucí rozvoj uživatelů se starají dětský psycholog, speciální pedagogové, logoped, rehabilitační pracovnice, ortoptista, zdravotní sestry, pracovníci sociální péče a ostatní personál.


Ředitel stacionáře: PhDr. Karel Halačka
Vyjádření k magnetoterapii značky Renaissance ®


V srpnu 2010 dostal náš Stacionář pro tělesně a mentálně postižené děti a mládež, díky firmě RENAISSANCE, magnetoterapeutický přístroj.
Tímto firmě Renaissance ještě jednou moc děkujeme a zasíláme zprávu o využívání tohoto přístroje.


Magnetoterapeutický přístroj využíváme pro malé i velké klienty našeho zařízení, někdy i pro ambulantní pacienty.
Magnetoterapii aplikujeme jak na akutní bolestivé, tak na chronické stavy.
Nejlepší výsledky máme při aplikaci na bolavé klouby a záda. Někdy bolest ustupuje již po první aplikaci.
Při aplikaci u chronických stavů nepříklad kontraktur horních nebo dolních končetin, je léčba dlouhodobá, ale i tak mají klienti pocit zlepšení stavu.

Celkově magnetoterapie přinesla klientům našeho stacionáře zkvalitnění a rozšíření námi poskytovaných služeb.

Andrea Řehořová - fyzioterapeut


Originál vyjádření: Denní rehabilitační stacionář - Třebíč


- zpět na hlavní stránku rubriky: Vyjádření k projektu -


Magnetoterapeutické přístroje Renaissance používají: