- Vyjádření k projektu -


Domov pod hradem Žampach


Domov pod hradem Žampach


Domov pro osoby se zdravotním postižením

Domov pod hradem Žampach je sociálním zařízením Pardubického kraje, poskytujícím službu domova pro osoby se zdravotním postižením.

Základním posláním Domova pod hradem Žampach je poskytovat službu zaměřenou na podporu rozvoje schopností a nezávislosti uživatelů, podporovat je v možnostech vést běžný způsob života a rozhodovat o osobních záležitostech. Poskytovat pomoc při ochraně a uplatňování práv a oprávněných zájmů uživatelů služeb.

Služba domov pro osoby se zdravotním postižením je určena osobám s mentálním zdravotním postižením, které jsou starší 1 roku, které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení, vyžadují pravidelnou pomoc jiné osoby a potřebují pobytovou službu sociální péče; tyto osoby mohou mít k mentálnímu postižení přidružené tělesné nebo smyslové postižení s výjimkou úplné hluchoty, a to za podmínek stanovených zřizovací listinou poskytovatele.

Ředitel: PaedDr. Luděk GrätzVyjádření k magnetoterapii značky Renaissance ®


Dobrý den vážení přátelé.

Rády bychom Vám poděkovaly za obří magnetoterapeutický přístroj VIERA, který jsme získaly v rámci projektu RENAISSANCE pro naše rehabilitační oddělení v Domově pod hradem Žampach.

Tento přístroj je pravidelně v našem zařízení využíván jak pro dětské, tak pro dospělé klienty s postižením pohybového aparátu. Vzhledem k minimu kontraindikací je možné jej využívat pro celou škálu diagnóz, např. u chronických artrotických a vertebrogenních obtížích, spasticity, při odstraňování svalového napětí a při revmatických obtížích.

Aplikací této terapie dochází hlavně ke zmírnění bolestí. Léčba má také velmi příznivý vliv na psychiku našich klientů, kteří magnet rádi využívají. Dá se říci, že magnetoterapie zvyšuje kvalitu života našich klientů.

Ještě jednou Vám děkujeme za Vaši velice záslužnou práci, díky které můžeme našim klientům poskytovat tuto léčbu.


S pozdravem

Petra Bouchalová a Vendula Nerudová

fyzioterapeutky domova

V Žampachu dne 4. 4. 2011


Originál vyjádření: Domov pod hradem Žampach


- zpět na hlavní stránku rubriky: Vyjádření k projektu -


Magnetoterapeutické přístroje Renaissance používají: