- Kladně vyřízené žádosti: Účastníci projektu Renaissance - rodiny s postiženými dětmi -Ondřej Krátký

Věk: 20 let
Datum podání žádosti: leden 2010


Vážená paní Lužná,
nedávno jsme se díky jedné Vaší klientce a internetu dozvěděli o možnosti získání magnetoterapeutického kompletu do osobního užívání. Obracíme se tedy na Vás s příběhem svého syna a se žádostí o pomoc.

Syn Ondřej má nyní 20 roků a od narození je postižen DMO formou kvadruspastické dystonie, s akcentací na dolních končetinách a výrazně postižené zádové svalstvo ve smyslu skoliosy. Má tedy problémy s horními a dolními končetinami.

Prakticky od předčasného narození, ještě v inkubátoru, začal s pravidelnou rehabilitací. Syna se postupně podařilo vertikalizovat, nicméně chodí o berlích pouze na krátké vzdálenosti, jinak se pohybuje na vozíku. Má za sebou 3 ortopedické operace. Zdravotní postižení syna provází také zvýšený svalový spazmus na dolních končetinách. V důsledku vadného držení těla se u syna rozvinula skolioza, takže trpí častějšími bolestmi zad.

Má také oční vadu myopii - krátkozrakost. Nosí brýle na pravém oku - 5,5 dioptrie a na levém - 8,5 dioptrie.

Intelekt má Ondřej v pásmu lehké mentální retardace. Od tří let navštěvoval MŠ v USP Kociánka, dále tamtéž základní školu i Praktickou školu dvouletou. Nyní je žákem dvouletého oboru Provoz domácnosti. Jeho oblíbené předměty jsou český jazyk, zdravověda a vaření. Mezi jeho zájmy patří hudba, cvičení jógy, příroda a plavání.

Ondřej před 8 lety začal plavat s organizací Kontakt bB a nyní se snaží plavat závodně za tělesně postižené plavce.

S magnetoterapií má syn zkušenosti z rehabilitace po operacích i z lázní a vždy mu tato metoda napomohla k celkovému zlepšení stavu. Rádi bychom Vás tedy požádali o pomoc při získávání potřebných finančních prostředků na vhodně sestavený magnetoterapeutický komplet. Jsme rodina o jednom přijmu a náklady na pořízení tohoto léčebného přístroje jsou pro nás příliš vysoké.
Děkujeme za tuto možnost i za naději, že budeme úspěšní.

S pozdravem rodiče Ondřeje:

Hana a Jaromír Krátcí


foto 01

foto 02

foto 03

foto 04


Výsledek žádosti

Dne 9.12. 2010 proběhlo předání přístroje pro paní Krátkou a jejího syna. Předání proběhlo na Kociánce. Přístroj předávala vedoucí projektu Renaissance Zuzana Resslerová.


Sponzor:

RN lak


Fotky z předání:

předání - foto 01 předání - foto 02


Zkušenost s magnetoterapií po 4 měsících užívání:

Vážená paní Resslerová,
zkušenosti s přístrojem jsou pozitívní a ceníme si na něm hlavně uvolňovacího efektu. Ondřejovi se po aplikaci dle jeho vyjádření lépe chodí, což je i vidět.

Shrnutí našich zkušeností:

Ondřej rád tuto metodu využívá, neboť se mu po magnetoterapii na podložce, jak říká, lépe chodí a cítí se uvolněnější. Což můžeme pozorovat i my jako rodiče. Jeho chůze je jistější a nevytáčí při ní špičku nohy tak dovnitř jak před magnetoterapii. I magnetoterapii s kruhovým aplikátorem si Ondřej pochvaluje, že cítí jak se mu prokrvuje hlava.
Protože jsme magnetoterapii vyzkoušeli i my rodiče. Můžeme potvrdit, že při aplikaci člověk cítí jak se uvolňují svaly na zádech a má i relaxační účinek.

Děkujeme, že Ondřejovi je umožněno využívat této pro něj velmi přínosné metody.

Krásné dny
Krátcí


Videa:

Ukázka z domácí aplikace magnetoterapie:
Vyjádření - zkušenost z domácího využití:
- zpět na výběr vyřízených žádostí -


Magnetoterapeutické přístroje Renaissance používají: