- Fotky z předávání lékářských kompletů -Domov pro osoby se zdravotním postižením Velehrad-Buchlovská (listopad 2011)

Předání magnetoterapeutických přístrojů (Abolito, Medico) pro Domov Velehrad-Buchlovská se uskutečnilo
23.11. 2011.
Za sponzory se zúčastnili: Marek Maňásek, Ing. Jaroslav Kunc.
Za Projekt Renaissance: Jiří Lužný, Vlasta Hartmannová.
Za Domov Velehrad-Buchlovská: Bc. Alena Novotná, Kristýna Zmeškalová.


Sponzoři:

Abolito

Lekeš, s.r.o. - Jan Lekeš Agroprojekta, s.r.o. - Ing. Jiří Kadlček Donamo Int. s.r.o. - Ing. Přemysl Bukvald

EV Comp, s.r.o. - Pavel Mucha Investa UH s.r.o. - Radek Malina CSND s.r.o. - Vlastislav Čech

Žací technika, s.r.o. - Markéta Juráková

Lekeš, s.r.o. - Jan Lekeš • Agroprojekta, s.r.o. - Ing. Jiří Kadlček
Donamo Int. s.r.o. - Ing. Přemysl Bukvald • EV Comp, s.r.o. - Pavel Mucha
Investa UH s.r.o. - Radek Malina • CSND s.r.o. - Vlastislav Čech
Žací technika, s.r.o. - Markéta Juráková


Medico

Amon CS s.r.o. - Aleš Jančar Aquarex WATERPROFIT s.r.o. - Marek Maňásek MotoRoute s.r.o. - Michal Hamšík

Berger - ložiska s.r.o - Jiří Berger Amtest-tm s.r.o - Ing. Roman Honig Romix s.r.o - Martin Vlasatík

Mikulík projekty s.r.o - paní Mikulíková Reallex s.r.o - JUDr. Miroslav Kozák Hobas - Ing. Richard Vlček

Amon CS s.r.o. - Aleš Jančar • Aquarex WATERPROFIT s.r.o. - Marek Maňásek
MotoRoute s.r.o. - Michal Hamšík • Berger - ložiska s.r.o - Jiří Berger
Amtest-tm s.r.o - Ing. Roman Honig • Romix s.r.o - Martin Vlasatík
Mikulík projekty s.r.o - paní Mikulíková • Reallex s.r.o - JUDr. Miroslav Kozák
Hobas - Ing. Richard Vlček


Fotografie z předání:

předání - foto 01

předání - foto 02 předání - foto 03

předání - foto 04

předání - foto 05

předání - foto 06


- zpět na hlavní stránku rubriky: Fotky z předávání lékářských kompletů -


Magnetoterapeutické přístroje Renaissance používají: