- Fotky z předávání lékářských kompletů -Střední škola prof. Zdeňka Matějčka, Ostrava-Poruba

Střední škola prof. Zdeňka Matějčka, Ostrava-Poruba

Střední škola prof. Zdeňka Matějčka, Ostrava-Poruba, 17. listopadu 1123, příspěvková organizace:
Historie Střední školy prof. Zdeňka Matějčka, Ostrava-Poruba, sahá až do roku 1964. Tehdy byla škola široké veřejnosti známa jako "hornické" učiliště. Významným mezníkem v historii školy je 1. leden 2006, kdy škola získala čestný název "Střední škola prof. Zdeňka Matějčka".

Profesor Zdeněk Matějček (1922 - 2004) svou celoživotní prací dětského pediatra a psychologa neúnavně bojoval o zdravý vývoj dětí. Působil v Praze jako klinický psycholog, odborný asistent na katedře pediatrie, výzkumný pracovník v Psychiatrickém centru Praha a v dětském centru Paprsek. Byl členem mnoha profesních organizací v České republice i v zahraničí. Za svou práci pediatra obdržel řadu ocenění.

Profesor Matějček je autorem mnoha článků a knih o výchově. Zdůrazňoval nezastupitelnou úlohu rodiny. Oslovil nás svou obětavou prací pro druhé, ochotou pomáhat zdravotně postiženým a zdravotně znevýhodněným dětem, svým úsilím o zdravý vývoj mladé generace.

Za sponzorský dar, generátor pulzů, který jsme dostali v prosinci 2017, děkujeme firmě Demonta T s.r.o., p. Watorové. Za Projekt Renaissance se předání účastnila Jana Boháčková.
Moc si toho vážíme.

Sponzor:

Demonta T s.r.o.

Demonta T s.r.o.


Předaný generátor

Předaný generátor


- zpět na hlavní stránku rubriky: Fotky z předávání lékářských kompletů -


Magnetoterapeutické přístroje Renaissance používají: