- Fotky z předávání lékářských kompletů -Střední škola prof. Zdeňka Matějčka, Ostrava-Poruba

Předání se za projekt Renaissance zúčastnila Jana Boháčková. Magnetoterapeutický přístroj za Střední školu prof. Zdeňka Matějčka, Ostrava-Poruba převzala Mgr. Kateřina Teuerová.


Sponzor:

REVOS, s.r.o.

REVOS, s.r.o.


Děkovný dopis:

Chtěli bychom Vám vyjádřit vřelé poděkování za sponzorský dar od firmy REVOS s.r.o., která naší škole věnovala magnetoterapeutický přístroj značky Renaissance v hodnotě 35.000 Kč. Naše škola se mimo jiné věnuje vzdělávání žáků se speciálními potřebami na úrovni středního vzdělávání, nabízíme možnost studia žákům s různým druhem a stupněm postižení, a proto jsme velmi uvítali možnost díky Vaší pomoci vstoupit do Renaissance. Přístroj budeme využívat především pro zlepšení zdravotního stavu u žáků s tělesným nebo kombinovaných postižením a věříme, že magnetoterapií přístrojem Renaissance pomůžeme zmírnit zdravotní jejich zdravotní potíže a tím zkvalitníme podmínky jejich vzdělávání. Ještě jednou velké díky.

S pozdravem
Mgr. Kateřina Teuerová

speciální pedagog SŠ prof. Zdeňka Matějčka Ostrava-PorubaFotografie z předání

foto 01

foto 02

foto 03

foto 04 foto 05

foto 06

foto 07

foto 08


- zpět na hlavní stránku rubriky: Fotky z předávání lékářských kompletů -


Magnetoterapeutické přístroje Renaissance používají: