- Fotky z předávání lékářských kompletů -Ústav sociální péče Křižanov (prosinec 2012)

Ústav sociální péče Křižanov patří mezi zařízení s celoročním pobytem pro děti, mládež a dospělé s mentálním postižením. Prostory ústavu jsou umístěny do renesančního zámku, který byl do současné podoby přestavěn v roce 1866 rodem Teuberů. Budova je obklopena zámeckým parkem, který využíváme k vycházkám, sportovním činnostem i pracovním terapiím. Kapacitu ústavu tvoří celkem 142 klientů s postižením zejména mentálním, ale i s přidruženými kombinovanými vadami. Pobyt včetně zdravotní, výchovné a rehabilitační péče a podpory zajišťuje celkem tým pracovníků, kteří zároveň připravují kulturní a sportovní vyžití pro klienty. Vedle hlavní zámecké budovy byl postaven nový objekt, který slouží stravovacímu provozu, vrchní patro tvoří vzdělávací centrum. Rekonstrukcí prostor bývalého stravovacího provozu bylo vybudováno nové bydlení pro 50 klientů ústavu. Otázka bydlení klientů je pro nás hlavním záměrem do budoucna. Naším nejdůležitějším úkolem je příprava klientů pro život v běžné společnosti.

Ústav sociální péče Křižanov

Dne 19.12. 2012 proběhlo předání magnetoterapeutického aplikátoru VIERA v Ústavu sociální péče Křižanov. Za projekt Renaisance se předání účastnila Mgr. Zuzana Resslerová. Přístroj převzala paní ředitelka PhDr. Marie Bartošková.


Sponzor:

VAKABRNOCZ s.r.o. Laboratoř pro vyšetřování potravin MVDr. Pavel Mikuláš TENST s.r.o.

Petr Bartoš, Brno

VAKABRNOCZ s.r.o., Jugoslávksá 770/13, Brno 613 00
Laboratoř pro vyšetřování potravin MVDr. Pavel Mikuláš
TENST s.r.o., Červený Mlýn 173, Tišnov
Petr Bartoš, Brno


předání - foto 01 předání - foto 02

předání - foto 03 předání - foto 04 předání - foto 05

předání - foto 06 předání - foto 07


- zpět na hlavní stránku rubriky: Fotky z předávání lékářských kompletů -


Magnetoterapeutické přístroje Renaissance používají: