- Fotky z předávání lékářských kompletů -

_________________________________________________________________________Domov důchodců Kociánka (prosinec 2007)

Vedoucí projektu Renaissance Mgr. Zuzana Lužná předává lékařský komplet řediteli
domovu důchodců Kociánka Ing. Tomášovi Říčnému.


foto

_________________________________________________________________________

- zpět na hlavní stránku rubriky: Fotky z předávání lékářských kompletů -


Magnetoterapeutické přístroje Renaissance používají: