- Fotky z aplikace a použití magnetoterapie -
_______________________________________________________________________________

Sdružení Veleta, o.s

Sdružení Veleta, o.s. vzniklo dne 31. 7. 2007 registrací stanov na Ministerstvu vnitra. Bylo založeno za účelem zajištění pokračování plného rozsahu provozu Denního stacionáře a Domova pro osoby se zdravotním postižením v Brně Kohoutovicích poté, co k 31.12.2007 bylo jeho provozování ukončeno ze strany Nadatio Samaritanus - Sdružení Samaritán, o.s.


Poslání, činnost a cíl sdružení:

1. Posláním sdružení je přispívat k zabezpečení zdravotní a sociální péče sociálně slabým skupinám obyvatel, podporovat volnočasové aktivity, provozovat klubovou zájmovou, kulturní a vzdělávací činnost a tak pomáhat především zdravotně postiženým spoluobčanům.

2. Posláním sdružení je také pomáhat zdravotně postiženým v návratu a uplatnění ve společnosti rozvíjením různých možností pro jejich pracovní a sociální rehabilitaci.

3. Sdružení napomáhá zdravotně postiženým občanům k prožívání důstojného a plnohodnotného života. Ve spolupráci se státní správou a samosprávou se zaměřuje zejména na oblasti, kde je shledána největší potřeba.

4. Sdružení nemá ambice suplovat činnost institucí, do jejichž kompetence zdravotní a sociální otázky spadají, snaží se spíše o doplňování jejich činností.

5. K naplnění tohoto poslání sdružení spolupracuje s českými a mezinárodními organizacemi i jednotlivci.

6. Hlavním cílem organizace je poskytování komplexu služeb přispívajících ke zlepšení nebo udržení přijatelné kvality života občanům se zdravotním postižením.foto 01

Ředitelka: Hana Macháčková
_________________________________________________________________________

foto 01

foto 02

foto 03

foto 04

foto 05

foto 06

_________________________________________________________________________

- zpět na výběr všech příspěvků -


Magnetoterapeutické přístroje Renaissance používají: