- Fotky z aplikace a použití magnetoterapie -
_______________________________________________________________________________

Sdružení PIAFA ve Vyškově

Posláním Sdružení "Piafa" ve Vyškově je pomoc zdravotně postiženým či sociálně znevýhodněným osobám při zkvalitňování jejich života a začleňování do společnosti. Toto poslání naplňuje Sdružení PIAFA prostřednictvím činností a poskytovaných služeb.
Působnost naší organizace je celostátní, s významným podílem regionálních aktivit - Jihomoravský kraj, vyškovsko. Naše organizace je také aktivně zapojena do komunitního plánování na vyškovsku. Tým Sdružení PIAFA tvořený ze 17 zaměstnanců, 5 koní, 20 psů a jednoho klauna se ročně věnuje více než osmi stům dětí i dospělých osob se zdravotním či sociálním znevýhodněním a jejich rodinám.


Ředitelka, statutární zástupce: Jana Podrápská


foto 001 foto 002

foto 003 foto 004

_________________________________________________________________________

- zpět na výběr všech příspěvků -


Magnetoterapeutické přístroje Renaissance používají: