- Fotky z aplikace a použití magnetoterapie -
_______________________________________________________________________________

Domov pro seniory Kociánka

Domov pro seniory Kociánka, příspěvková organizace se sídlem v Brně, Kociánka 1/8 ( dále jen DS Kociánka ) se při své činnosti řídí obecně platnými zákonnými normami a předpisy, zejména pak zákonem č. 108/2006 Sb. o sociálních službách v platném znění a vyhláškou č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a dále Zřizovací listinou schválenou zřizovatelem - Statutárním městem Brnem.

DS Kociánka je schopno při plném vytížení nabídnout své služby 394 klientům, z toho pro službu "domov pro seniory" - 346 lůžek a pro službu "domov se zvláštním režimem" - 48 lůžek.

• kapacita objektu Kociánka je 331 lůžek, 1 jednolůžkový pokoj
   a 165 dvoulůžkových pokojů
• kapacita objektu Štefánikova je 63 lůžek, pokoje jsou dvou a více lůžkové

Služby v obou objektech jsou specificky odborně zaměřeny na ošetřovatelsko-zdravotnickou péči o klienty se sníženou mobilitou.


foto 01


Ředitel: Ing. Tomáš Říčný
_________________________________________________________________________

foto01 foto02

foto03

foto04

foto05

foto06

foto07

foto08

foto09

foto10

foto11

_________________________________________________________________________

- zpět na výběr všech příspěvků -


Magnetoterapeutické přístroje Renaissance používají: