- Fotky z aplikace a použití magnetoterapie -
_______________________________________________________________________________

Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, o.s.

Klub PAPRSEK

Paprsek je otevřené, nezávislé, nepolitické, dobrovolné občanské sdružení s právní subjektivitou, které vzniklo za účelem zajišťování, provozování, realizace a ochrany práv, zájmů a potřeb zdravotně postižených dětí a mládeže (bez ohledu na jejich postižení) a jejich rodičů a také občanské sdružení - nezisková humanitární organizace.

Předsedkyně: Jaroslava Bednářová


foto 01

foto 02

_________________________________________________________________________

- zpět na výběr všech příspěvků -


Magnetoterapeutické přístroje Renaissance používají: