- Fotky z aplikace a použití magnetoterapie -
_______________________________________________________________________________

Zámeček Střelice, příspěvková organizace

Zámeček Střelice, příspěvková organizace, domov pro osoby se zdravotním postižením a týdenní stacionář (dále jen Domov) je zařízení zřizované JMK a zajišťuje celoroční a týdenní péči pro osoby s mentálním a kombinovaným postižením.

Posláním zařízení je poskytování služeb sociální péče osobám s mentálním postižením – s lehkou, střední, těžkou a hlubokou mentální retardací i s více vadami ve věku od 3 let, které se v důsledku svého zdravotního postižení ocitli v nepříznivé životní situaci, kterou nejsou schopni překonat ve vlastním prostředí ani za pomoci jiných typů sociálních služeb a potřebují pravidelnou pomoc při zajištění svých potřeb s cílem zachovat a rozvíjet svou soběstačnost, společenské návyky a dovednosti.


foto: Zámeček Střelice, příspěvková organizace

Ředitelka: Mgr. Jiřina Kubalčíková


foto 01

foto 02

foto 03

foto 04

foto 05

_________________________________________________________________________

- zpět na výběr všech příspěvků -


Magnetoterapeutické přístroje Renaissance používají: