- Fotky z aplikace a použití magnetoterapie -
_______________________________________________________________________________

Ústav sociální péče pro mentálně postiženou mládež a dospělé Neumannova 11, 602 00 Brno

Zařízení má charakter denního i celoročního nepřetržitého provozu. Ústav je schopen zajistit péči 23 klientům, z toho 12 pro denní pobyt a 11 pro pobyt celoroční. Klienti jsou rozděleni do 4 skupin podle stupně postižení.

Zajištěna je komplexní odborná zdravotní a pedagogická péče pro mládež se všemi stupni mentálního postižení. Péče o klienty se řídí podle individuálního přístupu k potřebám každého jednotlivce, čímž se dosahuje zlepšení kvality jejich života.


foto 01

_________________________________________________________________________

- zpět na výběr všech příspěvků -


Magnetoterapeutické přístroje Renaissance používají: