- Fotky z aplikace a použití magnetoterapie -
_______________________________________________________________________________

Střední škola, základní škola a mateřská škola
JISTOTA, o. p. s.


Tetín 1, 796 01 Prostějov
Tel/fax 582 360 007, mobil : 603 837 992
Registrace : Krajský obchodní soud v Brně
Rejstřík obecně prospěšných společností oddíl 0, vložka 39foto 01

Cílovou skupinou jsou děti se zdravotním postižením ve věku od tří do osmnácti roků.

Cílem školy je připravit žáky pro samostatný a soběstačný život. Naučit samostatnosti a nezávislosti na svém okolí. Připravit pro studium na středních školách. Zajistit odpovídající podmínky pro výchovu a vzdělávání dětí se zdravotním postižením ve třídách:

mateřské školy
přípravného stupně základní školy speciální
základní školy
základní školy praktické
základní školy speciální (se vzděláváním podle Vzdělávacího programu přípravného stupně pomocné školy a pomocné školy)
základní školy speciální (se vzděláváním podle Rehabilitačního vzdělávacího programu pomocné školy)
praktické školy s jednoletou a dvouletou přípravou ve Výšovicích (od školního roku 2008/2009)

Ředitelka školy: PhDr. Marie Turková

_______________________________________________________________________________

Fotky z aplikace magnetoterapie:

foto01

foto02

foto03

_______________________________________________________________________________

Vyjádření fyzioterapeutky (asistentky pedagoga) k užívání magnetoterapie

V naší škole jsou děti s kombinovanými vadami a většinou diagnostikované DMO spastické formy. U těchto dětí především využíváme režim regenerace, kdy u nich potřebujeme zvýšit prokrvení spastických končetin a následně uvolnění svalového napětí. Aplikaci provádíme denně na stejné části těla. Děti reagují pozitivně, i přestože je to dlouhodobá záležitost a efekt uvolnění končetin se dostaví až za nějaký čas.

Hana Grydilová
fyzioterapeutka, asistentka pedagoga


_________________________________________________________________________

- zpět na výběr všech příspěvků -


Magnetoterapeutické přístroje Renaissance používají: