- Fotky z aplikace a použití magnetoterapie -
_______________________________________________________________________________

LDN Nemocnice Milosrdných bratří

LDN Nemocnice Milosrdných bratří


Charakteristika oddělení:

Léčebna poskytuje péči chronicky nemocným občanům města Brna s cílem zlepšení jejich zdravotního stavu a dosažení úplné či částečné soběstačnosti tak, aby se mohli vrátit do domácího prostředí.

Jsou přijímáni k hospitalizaci na základě doporučení ošetřujícího lékaře po odeznění akutního onemocnění nebo na základě doporučení praktického lékaře v případě postupného zhoršování zdravotního stavu v domácím prostředí. Nemocní jsou k hospitalizaci objednaní na základě žádosti. Tyto formuláře jsou k dispozici na sociálním oddělení léčebny.


Poskytujeme péči:

• léčebně ošetřovatelskou a rehabilitační, k obnovení nebo udržení mobility, stavy po úrazech, operacích, amputacích
• dlouhodobou odbornou ošetřovatelskou péči, převážně nemocní s chronickým onemocněním a stanovené diagnóze, například léčba ran
• paliativní péči – léčba bolesti a zmírňování příznaků nevyléčitelných nemocí, například onkologických onemocnění
• gerontopsychiatrickou péči

Léčebna má dvě pracoviště – LDN Polní 3 má 170 lůžek, umístěných v jedné budově, z toho je 60 lůžek následné rehabilitační péče a 110 lůžek ošetřovatelského typu. Druhé zařízení je léčebna Červený kopec se 73 lůžky ošetřovatelského typu rozmístěnými ve třech pavilonech. Spolu se správní budovou jsou umístěny v zahradě.


Primář: MUDr. Blanka Vepřeková


MUDr. Blanka Vepřeková

_________________________________________________________________________

foto01

foto02

foto03

foto04

_________________________________________________________________________

- zpět na výběr všech příspěvků -


Magnetoterapeutické přístroje Renaissance používají: