- Fotky z aplikace a použití magnetoterapie -
_______________________________________________________________________________

Jihomoravské dětské centrum specializované zdravotní péče, příspěvková organizace

(Dětské léčebna pohybových poruch Boskovice)


Bedřicha Smetany 7, 680 01 Boskovice

Dětská léčebna je a bude preferovaným zdravotnickým zařízením v následné péči o zdravotně postižené děti předškolního a mladšího školního věku.


Poslání

Rozvoj medicínských technologií umožňuje zkrácení ošetřovací doby na lůžkách akutní péče a současně vyžaduje zlepšení podmínek a dostupnost následné péče se zaměřením na rehabilitaci a na podporu základních pohybových činností bez ohledu na možnost spolupráce pacienta , včetně prevence trofických změn.

Zřizovací listina Dětské léčebny pohybových poruch Boskovice, dále jen DLPP, jednoznačně vymezuje zaměření a rozsah poskytované péče. Léčebně rehabilitační péče je poskytována v DLPP dětem, u kterých došlo ke zvládnutí akutního onemocnění a neočekává se zvrat zdravotního stavu vyžadující akutní lůžkovou péči a kdy nelze poskytnout zdravotní péči ambulantně.foto01

foto02

_________________________________________________________________________

- zpět na výběr všech příspěvků -


Magnetoterapeutické přístroje Renaissance používají: