- Fotky z aplikace a použití magnetoterapie -


Domov na zámku Bystré


Domov na zámku Bystré

Domov na zámku Bystré je domov pro osoby s mentálním postižením, od 3 let věku, s přidruženými kombinovanými vadami. Individuálním přístupem podporujeme smysluplný, plnohodnotný život, který se co nejvíce přibližuje běžnému životu. Kapacita zařízení je 119 klientů (mužů i žen).

Zástupce ředitele: Mgr. Vlasta Machatovápředání - foto 01 předání - foto 02

předání - foto 03 předání - foto 04

předání - foto 05 předání - foto 06

předání - foto 07


- zpět na výběr všech příspěvků -


Magnetoterapeutické přístroje Renaissance používají: