- Fotky z aplikace a použití magnetoterapie -


Ústav sociální péče Křižanov


Ústav sociální péče Křižanov

Ústav sociální péče Křižanov patří mezi zařízení s celoročním pobytem pro děti, mládež a dospělé s mentálním postižením. Prostory ústavu jsou umístěny do renesančního zámku, který byl do současné podoby přestavěn v roce 1866 rodem Teuberů. Budova je obklopena zámeckým parkem, který využíváme k vycházkám, sportovním činnostem i pracovním terapiím. Kapacitu ústavu tvoří 142 klientů s postižením zejména mentálním, ale i s přidruženými kombinovanými vadami. Pobyt včetně zdravotní, výchovné a rehabilitační péče a podpory zajišťuje celkem tým pracovníků, kteří zároveň připravují kulturní a sportovní vyžití pro klienty. Vedle hlavní zámecké budovy byl postaven nový objekt, který slouží stravovacímu provozu, vrchní patro tvoří vzdělávací centrum. Rekonstrukcí prostor bývalého stravovacího provozu bylo vybudováno nové bydlení pro 50 klientů ústavu. Otázka bydlení klientů je pro nás hlavním záměrem do budoucna. Naším nejdůležitějším úkolem je příprava klientů pro život v běžné společnosti.

Ředitelka: PhDr. Marie Bartoškováfoto 01 foto 02

foto 03 foto 04

foto 05 foto 06

foto 07


- zpět na výběr všech příspěvků -


Magnetoterapeutické přístroje Renaissance používají: