- Fotky z aplikace a použití magnetoterapie -


Denní stacionář Domeček


Denní stacionář Domeček

Poslání

Posláním Denního stacionáře Domeček v Moravské Třebové je umožnit lidem s mentálním postižením setkávat se s vrstevníky, nabízet jim individuální podporu a pomoc v upevňování stávajících a v získávání nových dovedností, které jim umožní vyšší míru samostatnosti a zapojení do běžného života.

Cílem služby je naučit uživatele takovým dovednostem, které potřebují k samostatnému životu v jejich přirozeném prostředí.

Jedná se zejména o dovednosti potřebné k:


vedení domácnosti
zvládání péče o svou osobu
navazování a udržování soc. vztahů
samostatnému vyřizování osobních záležitostí
smysluplnému využívání volného času

Denní stacionář Domeček je určen pro osoby s lehkým a středně těžkým mentálním popřípadě s kombinovaným postižením z Moravsko-Třebovského a Jevíčského regionu ve věku od 18 do 55 let.

Denní kapacita DS Domeček je 10 uživatelů.
Maximální kapacita DS Domeček je 15 uživatelů.foto 01 foto 02


- zpět na výběr všech příspěvků -


Magnetoterapeutické přístroje Renaissance používají: