- Fotky z aplikace a použití magnetoterapie -


Nemocnice Milosrdných sester svatého Vincence de Paul v Kroměříži

Nemocnice Milosrdných sester svatého Vincence de Paul v Kroměříži

Nemocnice Milosrdných sester je nestátní zdravotnické zařízení pro dlouhodobě nemocné pacienty.

Jeho zřizovatelem je Česká provincie Kongregace Milosrdných sester sv. Vincence de Paul se sídlem v Kroměříži. Nemocnice Milosrdných sester v Kroměříži je lůžkové zdravotnické zařízení typu léčebny dlouhodobě nemocných, které poskytuje následnou péči s využitím komplexní léčby režimové, dietetické a medikamentózní spojené s rehabilitační péčí, přičemž je kladen zvýšený důraz na odbornou ošetřovatelskou péči. Převážně jsou hospitalizováni geriatričtí pacienti.

Součástí péče o pacienta je holistický přístup, který chápe čtyři dimenze člověka. Fyzické, psychické, sociální a duchovní. Tyto dimenze je nutno integrovat do ošetřovatelské praxe. Zdravotnické zařízení prostřednictvím pastoračního asistenta (nebo duchovního) nabízí pacientovi také možnost podpory v duchovní oblasti.

Rozsah a úroveň poskytované zdravotní péče jsou dány stupněm postižení zdravotního stavu pacienta a objemem finančních zdrojů dostupných na úhradu zdravotní péče.

V celém areálu nemocnice je 105 lůžek.Fotografie z aplikace magnetoterapie:

předání - foto 05 předání - foto 06 předání - foto 07

předání - foto 08 předání - foto 09


- zpět na výběr všech příspěvků -


Magnetoterapeutické přístroje Renaissance používají: