- Názory odborníků -
_________________________________________________________________________________

Expertný klinický posudok pre zdravotnícku techniku

Prim. MUDr. Vladimír Buran
Slovenské liečebné kúpele, a.s.
Trenčianské Teplice, 14. 5. 2001


V období marec - apríl 2001 sme použili magnetoterapeutický prístroj RENAISSANCE®
u 17 bolestivých stavov pohybového aparátu: 9x u artróz (gonartróza, koxartróza),
2x u syndrómu karpálneho kanála, 4x u verte- brogénnych algických syndrómov
a 2x u periartridíd ramien. Počas trojtýždňového pobytu sme podávali magnetoterapiu
v prvom týždni denne, v druhom týždni ob deň, tretí týždeň 2x. Celkový počet sedení
5 - 9x, jedno sedenie trvalo 10 min. Pacienti na postihnutú oblasť nedostávali žiadnu
inú fyzikálnu terapiu.

Hodnotenie:

Celkove hodnotíme liečbu ako úspešnú. 1x došlo k zvýrazneniu bolestí (u periartritídy),
2x bez ovplyvnenia bolestivosti, 7x pacienti udávali mierne zlepšenie v porovnaní
so stavom pred liečbou, 6x výrazné zlepšenie a 1x ústup bolestí. Celkove 14 pacientov
udávalo zmenšenie bolestí.

Počas aplikácie neboli zaznamenané žiadne negatívne reakcie.

Porovnanie s inými prístrojmi: analgetické účinky testovaného pristroja boli porovnateľné
s účinkami s u nás dosiaľ používanou magnetoterapiou prístrojom Pamatron 2000.

Uplatnenie magnetoterapeutického prístroja RENAISSANCE® je najmä na fyziatricko
rehabilitačných oddeleniach, na ortopedických a traumatologických oddeleniach. Je možné
používanie prístroja i pri samoliečení - po porade s lekárom, za dodržania kontraindikácií
magnetoterapie.

Celkovo hodnotíme magnetoterapeutický regeneračný prístroj RENAISSANCE®
ako "výborný".


_____________________________________________________________________________

- zpět na hlavní stránku rubriky: Názory odborníků -


Magnetoterapeutické přístroje Renaissance používají: