- Názory odborníků -
_________________________________________________________________________________

Při své dlouhodobé praxi v rehabilitačním lékařství jsem měla možnost se důkladně
seznámit s účinky nízkofrekvenční pulzní magnetoterapie


MUDr. Kamila Slezáková
vedoucí lékař jodových sanatorií Klímkovice
Ostrava, 6. 4. 2001


Při své dlouhodobé praxi v rehabilitačním lékařství jsem měla možnost se důkladné seznámit
s účinky nízkofrekvenční pulzní magnetoterapie přístrojů různých firem. Výsledky klinického
zkoušení přístroje RENAISSANCE® pro nízkofrekvenční pulzní magnetoterapii. Nyní jsem dostala
ke klinickému zkoušení přístroje RENAISSANCE® produkujícího nízkofrekvenční pulzní magnetické
pole. Přístroj byl při zkoušení využit k léčení bolestivých stavů pohybového ústrojí jako jsou
poúrazové stavy, artrózy velkých kloubů, bolestivá onemocnění zad, při léčbě špatně hojících
se zlomenin, v léčbě zánětlivých onemocnění, a onemocnění provázených otoky.

Léčebné účinky pulzního magnetického pole produkovaného přístrojem RENAISSANCE® jsou zcela
v souladu s mými poznatky o účincích této terapie produkovaných přístroji jiných firem,
na rozdíl od nich je však možno tento přístroj s nízkou magnetickou indukcí bez rizika používat
pacienty - laiky v domácím ošetření, samozřejmě za dodržení obecně platných kontraindikací
vyhrazených v magnetoterapii. Je nutné pacienty na tyto kontraindikace upozornit. Po konzultaci
s lékařem je možno tento přístroj plně využívat v domácích podmínkách.

Uvedený přístroj je snadno ovladatelný, návod k obsluze je srozumitelný, má veškeré
odborné a hygienické atesty. Jeho využívání mohu plně doporučit.


(Vypracováno pro CHC-Czech Health Care s.r.o.)

_____________________________________________________________________________

- zpět na hlavní stránku rubriky: Názory odborníků -


Magnetoterapeutické přístroje Renaissance používají: