- Vyjádření k projektu -


Mateřská škola a Speciálně pedagogické centrum Jihlava

Mateřská škola a Speciálně pedagogické centrum Jihlava

Vyjádření k projektu Renaissance:

Vážení,
dovolujeme si Vám touto cestou poděkovat za poskytnutý dar. Díky Vašemu přispění se nám daří inovovat a zlepšovat podmínky a možnosti vzdělávání dětí a žáků se specifickými vzdělávacími potřebami v Kraji Vysočina a my jsme Vám za tuto podporu velice vděční.

Děkujeme za spolupráci.

PhDr. Ljubica Váchová Nováková
ředitelka školy

Originál vyjádření: Sociální služby Uherské Hradiště


- zpět na hlavní stránku rubriky: Vyjádření k projektu -


Magnetoterapeutické přístroje Renaissance používají: