- Vyjádření k projektu -


ŠKOLA SPMP MODRÝ KLÍČ

ŠKOLA SPMP MODRÝ KLÍČ

Škola SPMP Modrý klíč (dále jen Modrý klíč) je nezisková nestátní organizace poskytující sociální služby dětem i dospělým lidem s mentálním a kombinovaným postižením. Organizace byla vybudována na principech občanské společnosti z iniciativy rodičů dětí s těžkou formou mentálního a kombinovaného postižení, byla zřízena v roce 1991 na základě stanov Sdružení pro pomoc mentálně postiženým jako samostatný právní subjekt.

Modrý klíč v roce 2009 poskytuje zázemí komplexní péče pro 110 klientů. Sociální služby denního stacionáře, týdenního stacionáře a odlehčovací péče jsou uživatelům nabízeny v různých formách přizpůsobených druhu a hloubce jejich postižení i jejich věku. Rozvoj těchto forem je veden snahou k maximálně možnému přiblížení života lidí s postižením normálnímu životu jejich vrstevníků. Dětem je umožněno vzdělávání na úrovni mateřské školy a základní školy speciální. Pro starší uživatele služeb je denní program realizován v zácvikových pracovištích, chráněných dílnách a autistickém centru. Kromě výchovně vzdělávacího a pracovního programu pro uživatele služeb je v rámci projektu řešeno jejich stravování, doprava, fyzioterapeutické služby a dále poradenská činnost, další vzdělávání pracovníků a edukační program rodinných příslušníků a opatrovníků uživatelů služeb.

Ředitelka: Ing. Mgr. Milena Remarová


Zkušenost s magnetoterapií Renaissance:

Vážená paní Sochová,

ráda bych Vám a celé společnosti touto cestou poděkovala za dar magnetoterapeutického přístroje MEDICO v hodnotě 26000,- Kč, který byl Vašim prostřednictvím věnován klientům Školy SPMP Modrý klíč.
Přístroj slouží našim klientům s mentálním a kombinovaným postižením na úseku rehabilitace. Děkujeme, že můžeme s Vaší pomocí obohacovat život lidí s handicapem.

Přeji Vám a Vašim spolupracovníkům mnoho úspěchů.

Ing. Mgr. Milana Remarová
ředitelka
Škola SPMP Modrý klíč

Originál vyjádření: ŠKOLA SPMP MODRÝ KLÍČ


- zpět na hlavní stránku rubriky: Vyjádření k projektu -


Magnetoterapeutické přístroje Renaissance používají: