- Zkušenosti s magnetoterapií -

Nemocnice - vyjádření primářů


Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně

Doléčovací a rehabilitační oddělení


foto


Doléčovací a rehabilitační oddělení (DRO) FN u sv. Anny v Brně o kapacitě 115 lůžek vzniká od března roku 2000 jako součást transformace části fondu lůžek akutní péče na lůžka následné péče. Základní strategickou orientací je reprofilizace 115 lůžek na lůžka následné rehabilitace pro potřeby klinik a oddělení Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně a dalších zdravotnických zařízení brněnského regionu.

Oddělení poskytuje následnou péči s důrazem na rehabilitaci pacientů a nácvik sebeobsluhy s perspektivou jejich návratu do domácího prostředí.
Oddělení je rozděleno na 4 stanice s 2-3 lůžkovými pokoji, na stanici B jsou 5ti lůžkové pokoje vybavené monitorovacím systémem, centrálním přívodem kyslíku a elektrickými polohovacími lůžky. Na všech stanicích je profesionálně i eticky vyškolený personál.
Ve spolupráci s Klinikou funkční diagnostiky a rehabilitace v současné době zajišťuje rehabilitaci v DRO 11 fyzioterapeutů, 2 ergoterapeuti, psycholog a logoped pod vedení kvalifikovaného rehabilitačního lékaře.

foto DRO spolupracuje s Klinikou funkční diagnostiky a rehabilitace FN u sv. Anny, která připravuje odborníky v oboru fyzioterapie s vysokoškolským vzděláním. Podílí se na teoretické i praktické výuce těchto studentů. Poskytuje dále výukovou základnu dvěma středním zdravotnickým školám při odborné praxi studentů v oboru ošetřovatelské péče.


Primář: MUDr. Marcela Nováková

Zástupce primáře pro LPP: MUDr. Renata Cápalová

Vrchní sestra: Jana Kysilková


Ráda bych vyjádřila poděkování všem, kteří se podílejí na realizaci PROJEKTU RENAISSANCE.

V rámci tohoto projektu jsme jako oddělení mohli rozšířit péči o pacienty ve smyslu magnetoteraputické terapie při bolestech, svalových dysbalancích, v rámci trofizačních indikací při kožních defektech, ale i při hojení zlomenin.

Jelikož přístroje jsou přenosné, je možno využívat tuto léčbu i u imobilních pacientů, kteří z toho velmi profitují.

S pozdravem

Prim. MUDr. Marcela Nováková


foto01

foto02 foto03

- zpět na výběr všech příspěvků -


Magnetoterapeutické přístroje Renaissance používají: