- Zkušenosti s magnetoterapií -

Nemocnice - vyjádření primářů
_______________________________________________________________________________

Léčebna pro dlouhodobě nemocné Klokočov


Léčebna pro dlouhodobě nemocné Klokočov je detašované pracoviště FN Ostrava. Nachází se nedaleko (cca 4 km) od města Vítkov v okrese Opava v nadmořské výšce téměř 600 m, zasazené v malebné krajině Nízkého Jeseníku.

Léčebna pro dlouhodobě nemocné Klokočov

Spektrum péče:

Léčebna dlouhodobě nemocných Klokočov poskytuje následnou léčebnou, rehabilitační, ošetřovatelskou a paliativní péči pacientům FN Ostrava, ale také pacientům jiných lůžkových a ambulantních zdravotnických zařízení Moravskoslezského regionu.

Kvalita poskytované péče je na nadstandardní úrovni a zahrnuje široké spektrum poskytovaných služeb. Pracoviště disponuje kvalitním personálním a přístrojovým vybavením a vysoce odborné a technické zázemí na špičkové úrovni je poskytováno ze strany FN Ostrava. Pracoviště preferuje aktivní přístup k léčbě nemocných zahrnující komplex reálných léčebných postupů, jejichž cílem je zlepšení sebeobsluhy a mobility nemocných, zmírnění široké škály obtíží, docílení dlouhodobé stabilizace zdravotního stavu. Pracoviště má kvalitně technicky a personálně vybavené pracoviště léčebné rehabilitace včetně možnosti aplikace širokého spektra léčebných procedur lázeňského typu (léčebná tělesná výchova, individuální cvičení dle typu postižení, aplikace fyzikálních procedur - elektroléčba, magnetoterapie, vodoléčba, parafín, plynové injekce, laserscaner, inhalace, ergoterapie). Rehabilitace je zaměřena nejen na péči o chronické choroby pohybového aparátu, ale i na stavy akutní - rehabilitace po mozkových příhodách, po zlomeninách apod. - a spolupracuje s řadou klinických pracovišť FN Ostrava (traumatologické centrum, interní klinika, neurologická klinika, ortopedické oddělení a další). Nadále je rozvíjen program prevence a léčby dekubitů, léčba chronických ran a je aplikována metoda vlhkého hojení v kombinaci s dalšími léčebnými metodami (terapeutický laser). Od roku 2006 je také nově poskytována paliativní, ošetřovatelská a rehabilitační péče onkologickým pacientů ve spolupráci s Klinikou onkologickou FN Ostrava. Od roku 2007 je v areálu LDN provozováno 10 lůžek sociální péče.

_________________________________________________________________________

Vážená paní Lužná,
s magnetoterapeutickými přístroji značky Renaissance jsme velmi spokojení, zvláště s možností aplikace magnetoterapie u lůžka pacienta.

Přístroje nám jsou dobrým pomocníkem a již zaběhlou součástí naší rehabilitační péče.

S pozdravem

MUDr. Milan Stolička
LDN KlokočovOriginál vyjádření: Léčebna pro dlouhodobě nemocné Klokočov

_________________________________________________________________________

- zpět na výběr všech příspěvků -


Magnetoterapeutické přístroje Renaissance používají: