- Zkušenosti s magnetoterapií -

Rodiny s postiženými dětmi


Magda a Hugo Havelkovi, Brno


DMO, bronchiální astma jako součást dermorespiračního syndromu

Diagnoza Magda: V roce 2002 se nám narodila dcera Magda. V šesti měsících se u ní projevila anafylaktická potravinová alergie na bílkovinu kravského mléka. Při alergologickém vyšetření byla těžká celoživotní potravinová alergie rozšířena i o vaječný bílek. Z jejího jídelníčku musely být odstraněny veškeré mléčné výrobky a vejce (i v malém množství). Tento stav trvá doposud. Bohužel se dále v průběhu prvního roku života se postupně rozvinula DMO, která patrně souvisí s mým krvácením během těhotenství. Pravděpodobně jí krvácením do mozku při intrauteriním vývoji vznikla arachnoidální cysta v pravém temporálním laloku s následnou manifestací levostranné hemiparézy. Dále ji byla zjištěna atrofie krční míchy. V předškolním věku u ní byl diagnostikován ADHD syndrom s poruchou aktivity a pozornosti s nerovnoměrným rozložením intelektu. V současné době navštěvuje 2. třídu speciální ZŠ v ÚSP Kociánka Brno s programem intenzivní rehabilitace.


Diagnoza Hugo: V roce 2008 se nám narodil syn Hugo. Z počátku jeho vývoj probíhal bezproblémově. V roce a půl se u něho začaly projevovat dechové potíže, které vyústili v současnou diagnózu bronchiálního astma jako součást dermorespiračního syndromu. K tomu se přidružily problémy s řečí. Syn nežvatlal a vydával pouze zvuky různé intenzity. Ve dvou a půl letech syn ovládá pouze několik zvuků a jedinou slabiku ne. Komunikace s okolím probíhá pomocí zjednodušený.

předání - foto 01


Zkušenost s magnetoterapií:


S magnetoterapií jsme se už dříve setkali při opakovaných ozdravných pobytech v Jánských lázních a vždy nám pomohla.

předání - foto 02 předání - foto 03


Zkušenosti s používáním přístroje:

Magda:

Po tří měsíční pravidelné aplikaci magnetoterapie v délce 20 min. v režimu regenerace převládl pro nás velmi pozitivní vliv magnetického pole na stabilizaci mozkových činností.
Zmírnil se její psychosomatický neklid přičítaný přidružené diagnóze ADHD-syndrom. Ubylo různých nečekaných zvukových projevů a nekoordinovaných pohybů, snížila se její emoční labilita tj. četnost záchvatů vzteku, lépe se naučila zvládat své nepřiměřené stresové reakce.
Prodloužila se její výdrž při plnění náročnějších úkolů např. vypracovávání domácích úkolů a také u čtení už nemá takovou potřebu přestávek.
Dalším zaznamenaným efektem bylo zlepšení držení těla. U hemiparetické formy DMO dochází díky nerovnoměrné aktivaci zdravé a postižené poloviny těla k nevyrovnanému růstu, který se projevuje křivením zad. Snad díky působení magnetického pole došlo k aktivaci zádových svalů a zpevnění zad. Levé pokleslé rameno se posunulo nahoru. Dceři lépe sedí bundy a také aktovka na zádech už není tak nakřivo.
Pravidelné "sezení na magnetu" se už pro dceru stalo pravidelným večerním rituálem spojeným s pohádkou. Manipulace s přístrojem je velice snadná a je schopná si ho obsluhovat úplně sama.


Hugo:

Pravidelnému využívání magnetoterapie mohu pravděpodobně přisuzovat "snadný" průběh letošních zimních měsíců s pouze 2 astmatickými záchvaty a jednou potřebou léčit akutní bronchitidu antibiotiky.
Synovi vzrůstá chuť komunikovat, i když stále nonverbálně. Je schopen vyslovit pouze dvě slova : ne a ham, ale zvyšuje se počet asi 30 aktivně používaných znaků upravených ze znakové řeči. Také s ním méně "bojujeme" při pravidelných pro něho nepříjemných úkonech v orofaciální oblasti, jako je např. čištění zubů či masáže horního patra a tváří. Přikláním se k závěru, že by se mohlo jednat o myorelační působení užívaného magnetického pole na svaly v okolí úst.
U syna se mi vzhledem k jeho nízkému věku 2,5 let osvědčilo používaní magnetoterapeutického přístroje při odpoledním spánku příp. při večerním usínání. Jindy mi v klidu nevydržel ani s knížkou v ruce ani u pohádky v televizi.


předání - foto 01 předání - foto 02

předání - foto 03


Doporučení k využití magnetoterapie u ASTMATU pro Huga:

Pro Vašeho syna je pulzní magnetoterapie podle mého názoru velmi vhodná a mohla by mu hodně pomoci. Velmi dobrou reakci u dětí jsme zaznamenali zejména v léčbě astmatu, kdy je možné magnetoterapii aplikovat jak při akutním záchvatu, kdy svým myorelaxačním efektem pomůže uvolnit spasmus dýchacích cest, ale její hlavní účinky se projeví zejména při dlouhodobém použití. Působí silně protizánětlivě, takže při pravidelné každodenní aplikaci dokáže významně potlačit chronický alergický zánět na sliznici bronchů, který je příčinou atmatu. Záchvaty by se měly objevovat postupně s nižší a nižší frekvencí a intenzitou, v některých případech mohou ustat docela.
Co se týče vývojové poruchy řeči, vzhledem k vysoké citlivosti nervové tkáně na pulzní magnetické pole lze předpokládat, že i zde by se mohly projevit jeho příznivé účinky. Zkušenosti přímo s touto diagnózou jsem zatím nenašel ani v odborných studiích, ale vzhledem k velmi příznivým efektům u dalších neurologických onemocnění, jako je např. dětská mozková obrna, můžeme myslím očekávat zlepšení i zde. Na oblast hlavy doporučuji použít kruhový aplikátor.

MUDr. Cikánek


Typ přístroje: LETTINO aplikátor CAVO

LETTINO aplikátor CAVO


Videa:

Vyjádření k domácímu použití:
- zpět na výběr všech příspěvků -


Magnetoterapeutické přístroje Renaissance používají: