- O projektu -

Projekt RENAISSANCE je zaměřen na pomoc dětem a mládeži s trvale nepříznivým
zdravotním stavem, na pomoc dlouhodobě nemocným, seniorům a plně či částečně
invalidním spoluobčanům.


- Cíle projektu -

Hlavním cílem projektu je shánění finančních prostředků na zakoupení
lékařských magnetoterapeutických kompletů pro dětské ústavy a léčebny, sanatoria,
léčebny dlouhodobě nemocných, domovy důchodců a pro osoby s postižením
pohybového ústrojí, které se tohoto projektu účastní.

Dalším cílem projektu je podpora a propagace léčebné metody
(pulsní magnetoterapie), která byla dosud dostupná jen na odborných odděleních
léčebné rehabilitace, fyziatrie a v lázeňství.
_________________________________________________________________________

- Informační letáky k projektu -

(Kliknutím na vybraný náhled se Vám otevře v novém okně vybraný leták)


Rok 2010:

leták 2010 - str. 01-04

leták 2010 - str. 05

_________________________________________________________________________

Rok 2009:

leták 2009 - str. 01 leták 2009 - str. 02 leták 2009 - str. 03 leták 2009 - str. 04

_________________________________________________________________________

Rok 2008:

leták 2008 - str. 01-02

_____________________________________________________________________________

- zpět na začátek stránky -


Magnetoterapeutické přístroje Renaissance používají: