- Kupte obraz a pomozte -

Dovolujeme si Vám nabídnout možnost zakoupit obraz, který namalovaly děti ze Základní školy speciální Blansko. Koupí tohoto obrazu přispějete na terapie, které základní škola dětem poskytuje.


foto 01

foto 02

foto 03 foto 04


Cena: 9 999,- Kč

Pro bližší informace využijte následující kontakt:

Mgr. Zuzana Lužná
vedoucí projektu

P. F. art, spol. s r. o.
IČO: 46905375
DIČ: CZ-46905375
Gromešova 769/4, 621 00 Brno
Tel.: 607 815 350
E-mail: renaissance@pfart.cz

Základní škola speciální Blansko

Základní škola speciální Blansko

Ve třídě působí třídní učitel a vychovatelka. Každý žák má svůj individuální vzdělávací program, který vychází z vzdělávacího programu pomocné školy. Žáci se dle svých schopností účastní i jednotlivých podpůrných terapií, které škola nabízí.

Ve škole jsou dále dvě třídy žáků vzdělávaných podle Rehabilitačního vzdělávacího programu pomocné školy schváleného MŠMT ČR č.j. 15 988/2003 – 24, 15 988/2003 – 24.

Výchovu a vzdělávání zajišťují třídní učitel a vychovatel. Dále je ve třídě asistent pedagoga. Pro každého žáka je vypracován individuální výchovně-vzdělávací plán, který přihlíží ke specifikům jednotlivých žáků. Do individuálních vzdělávacích plánů je též zahrnuta individuální logopedická péče, rehabilitace a canisterapie. Jsou rovněž využívány speciální programy jako míčkování, baby masáže, aromaterapie apod.

Při výchově a vzdělávání je kladen důraz především na rozvoj sociability, sebeobsluhy, smyslového vnímání, rozumových schopností, komunikace a řeči, hrubé a jemné motoriky a grafomotoriky. Žáci se také účastní podpůrných terapií provozovaných ve speciální škole jako např. canisterapie, smyslová výchova ve snoezelenu, rehabilitace a logopedie.

Docházka do rehabilitační třídy pomocné školy je desetiletá.


Základní škola speciální Blansko


Ředitelka
Mgr. Ludmila Konopková

Adresa

Žižkova 27/1919 678 01 Blansko

Kontakt

Tel: 516 418 728, 516 418 728
Fax: 516 410 080
Mobil: 602 526 577, 602 526 577
E-mail: specialniskola@blansko.netMagnetoterapeutické přístroje Renaissance používají: