- Vyjádření k projektu -

_________________________________________________________________________Klub bechtěreviků: dopis (11/2008)


Vážená sl. Sochová, chtěla bych Vám i Vaší p. ředitelce vyslovit poděkování
za Vaši nesmírnou obětavost.
Vím, že Vaše práce není lehká , zároveň však přináší uspokojení a nevšední
setkání. Pomoc, kterou nabízíte trpícím je dvojnásobná. Nejen, že se snažíte
pomoci materiálně a svými přísroji pomáháte ulehčovat nelehký úděl
s nevyléčitelnou, ale terapeuticky ovlinitelnou chorobou, zároveň však
přidáváte fantastický pocit nám nemocným, že na to trápení není sám.

Magnetoterapie je velmi slibná a potřebná terapie pro naši chorobu
Bechtěrev. Mnoho našich členů se sice snaží s ní hrdě bojovat, ale není
to vždy jednoduché, hlavně pro osamocené, nemohoucí a i finančně méně
movité. V těchto případech je Váše činnost ještě záslužnější.
Přeji Vám všem, kteří přinášíte pocit porozumění a soucítění vše nej.
Krásné dny, zvláště ty předvánoční, zdraví a štěstí v roce 2009 Vám
přeje Vaculová Drahomíra - Klub bechtěreviků


_________________________________________________________________________

- zpět na hlavní stránku rubriky: Vyjádření k projektu -


Magnetoterapeutické přístroje Renaissance používají: