- Vyjádření k projektu -


Sociální služby Uherské Hradiště

Sociální služby Uherské Hradiště

Posláním je poskytovat potřebné a kvalitní sociální služby v zařízeních sociálních služeb, se kterými se podrobněji můžete seznámit na stránkách našich zařízení. Služby jsou zaměřeny na konkrétní individuální potřeby jednotlivých uživatel s cílem zabezpečit jejich plnohodnotný život a pomoci jim zachovat přirozené sociální vazby a životní návyky.

Cílovou skupinou jsou senioři, osoby se zdravotním postižením a osoby, které se ocitly v krizi.

Forma poskytování sociálních služeb je především pobytová s celoročním a týdenním pobytem, a dále ambulantní v denních stacionářích.

Zařízeními sociálních služeb v rámci SSL UH jsou domovy pro seniory, domovy se zvláštním režimem a domovy pro osoby se zdravotním postižením.

Sociální služby Uherské Hradiště poskytují v současné době ve svých pobytových zařízeních péči přibližně pro 1.500 uživatel.Zkušenost s magnetoterapií Renaissance:

V domově pro osoby se zdravotním postižením využíváme magnetoterapii u mobilních i imobilních uživatelů. Naši uživatelé jsou dospělé osoby s mentálním, tělesným a kombinovaným zdravotním postižením.
Magnetoterapii, kterou provádíme magnetoterapeutickými přístroji firmy RENAISSANCE využíváme především na uvolnění svalových spazmů a při poruchách pohybového systému. Oceňujeme zejména analgetické účinky této terapie, které jsou našimi uživateli nejvíce žádány (využívány).

U imobilních uživatelů je aplikována magnetoterapie např.: na oslabený svalový aparát, revmatické potíže periferních kloubů, na vertebrogenní potíže a bolestivé syndromy.
Velkou výhodou uvedených přístrojů je jejich přenosnost po celém našem zařízení a tedy možnost použít je v pokojích uživatelů.
Dovolte nám za všechny uživatele DZP Velehrad-Buchlovská poděkovat.

Za pracovníky a uživatele denního stacionáře Domeček

Bc. Vaculová Markéta
diplomovaná fyzioterapeutka

Originál vyjádření: Sociální služby Uherské Hradiště


- zpět na hlavní stránku rubriky: Vyjádření k projektu -


Magnetoterapeutické přístroje Renaissance používají: