- Vyjádření k projektu -

_______________________________________________________________________________

Sdružení VELETA, o.s.
sdružení zdravotní a sociální pomoci


Sdružení VELETA, o.s.

Sdružení Veleta, o.s. vzniklo dne 31.7. 2007 registrací stanov na Ministerstvu vnitra. Bylo založeno za účelem zajištění pokračování plného rozsahu provozu Denního stacionáře a Domova pro osoby se zdravotním postižením v Brně Kohoutovicích poté, co k 31.12.2007 bylo jeho provozování ukončeno ze strany Nadatio Samaritanus - Sdružení Samaritán, o.s.

Cílová skupina

Domov pro osoby se zdravotním postižením je určen pro občany se zdravotním (zejména kombinovaným) postižením od 18-ti let. Horní věková hranice není stanovena. Klienti jsou zpravidla z Brna a okolí, na základě individuálního zvážení je však možné přijmout i klienta z jiné oblasti.

Poslání služby

Posláním Domova pro osoby se zdravotním postižením v Brně - Kohoutovicích je poskytování sociálních a ošetřovatelských služeb dospělým občanům, kteří mají z důvodu zdravotního postižení sníženou soběstačnost a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby, jež jim nemůže být zajištěna členy rodiny v domácím prostředí.


Ředitelka: Bc. Hana Macháčková

_________________________________________________________________________

Vyjádření k projektu:

Dobrý den,

chtěla bych poděkovat jménem svým, ale hlavně jménem všech klientů ze Sdružení Veleta o.s., kteří využívají k rehabilitaci váš přístroj Renaissance pro pulsní magnetoterapii. Oceńují především to, že mohou rehabilitovat v pohodlí a klidu jejich přechodného domova.
Již z počátku při používání magnetoterapie udávali uvolňování spasmů a zmírnění bolesti. Cvičení a také magnetoterapii, která probíhá 2x týdně si vyžadují. Funkce přístroje má na ně blahodárný vliv.

Ještě jednou mnohokrát děkujeme sponzorovi a Vašemu projektu.

S přátelským pozdravem

Svobodová Lada
rehabilitační sestra


_________________________________________________________________________

- zpět na hlavní stránku rubriky: Vyjádření k projektu -


Magnetoterapeutické přístroje Renaissance používají: