- Vyjádření k projektu -


Domov na zámku Bystré


Domov na zámku Bystré

Domov na zámku Bystré je domov pro osoby s mentálním postižením, od 3 let věku, s přidruženými kombinovanými vadami. Individuálním přístupem podporujeme smysluplný, plnohodnotný život, který se co nejvíce přibližuje běžnému životu. Kapacita zařízení je 119 klientů (mužů i žen).

Zástupce ředitele: Mgr. Vlasta Machatová
Vyjádření k magnetoterapii značky Renaissance ®


Vážená paní, Domov na zámku Bystré převzal v rámci Projektu Renaissance lékařský magnetoterapeutický přístroj značky Medico. Tento přístroj je účinným nástrojem v léčbě širokého spektra chorob a bolestivých stavů. Využíváme jej v rámci rehabilitace klientů našeho domova. Jsou to lidé s mentálním a kombinovaným postižením od 3 let věku.

Chtěli bychom touto cestou Vám a Vaší společnosti poděkovat za klienty Domova na zámku Bystré za významný počin, díky němuž jsme získali přístroj, který velmi pomáhá při každodenní rehabilitaci klientů. Klienti našeho domova tuto novinku zaznamenali a kladně ji hodnotí.

Domov na zámku Bystré věří v další spolupráci s Vaší společností. Jako formu poděkování se snaží prezentovat dar nadace na svých webových stránkách a v místním tisku.

S pozdravem

Mgr. Vlasta Machatová


Originál vyjádření: Domov na zámku Bystré


- zpět na hlavní stránku rubriky: Vyjádření k projektu -


Magnetoterapeutické přístroje Renaissance používají: