- Kladně vyřízené žádosti: Účastníci projektu Renaissance - rodiny s postiženými dětmi -


Lucie Staňková pro syna Tomáška

Datum podání žádosti: září 2014

Dobrý den,
mám 7-letého syna Tomáška. Navštěvuje první třídu. Má velké problémy se soustředěním. Chvilkami je neklidný, plačtivý (Tomášek ve škole plače častěji, neboť nechápe zadání úkolů od paní učitelky. Je úplně ztraceny. Tomáškovy spolužáci nemají s tím dosud žádné problémy.)

Tomášek má

1. Vývojovou dysfázie je specificky narušený vývoj řeči, projevující se ztíženou schopností nebo neschopností naučit se verbálně komunikovat, i když podmínky pro rozvoj řeči jsou přiměřené. Vzniká jako následek poruchy centrálního zpracování řečového signálu. Vývojová vada - stav se vyvíjí a není to konečná nebo zhoršující se záležitost - pokud se s dítětem pracuje citlivě a pravidelně a nenastanou komplikace (dyslexie, dysortografie, dyspraxie... atd.) dochází většinou k výrazným zlepšením. U některých dětí dochází k tak velkému zlepšení, že vada již není pro běžného pozorovatele patrná, i když některé projevy stále přetrvávají (děti jsou např. nejisté, přecitlivělé nebo mají stále potíže s výslovností).


2. Má i poruchu pozornosti-LMD.

Krátké intervaly zaměření na jednu věc (nesoustředí se na okrajové detaily, pracuje ledabyle, s chybami, zabývá se při jednom úkolu ještě jinými aktivitami), chybí reflexe času, problém s opakovanými nebo nudnými (či nutnými) úkony, poruchy motoriky (narušení "harmoničnosti" pohybů – jemná i hrubá motorika.)


Impulzivnost

Rychlé, neadekvátní reakce, špatné porozumění vlastním pocitům (často i neschopnost je verbalizovat), nižší sebehodnocení, vztahovačnost; špatné sebeovládání (často něco vyhrkne, nemůže se dočkat, často nedomýšlí důsledky).


Hyperaktivita

"Neposedí, ruce nenechá v klidu" - neúčelné, nadbytečné pohyby (často si hrají s věcmi a pohybují se bez ohledu na okolí a situaci), zvýšený řečový projev (to jak hlasitost, tak množství, své činnosti často doprovází zvuky a komentuje je).


Tomášek se narodil v 35tt. Od začátku svého života mě už problémy. Neustále plakal, byl neklidný. Bohužel, čím je starší tak si uvědomuje. Že jeho vrstevníci, nemají zájem, aby si s dětmi mohl hrát. Nerozumí mu, co říká, je impulzivní. Tomášek je to hodny chlapec, bohužel je moc citlivý. Hrát si hraje a těžce zvládá, když ho spolužáci odmítají. Tím bych chtěla mu moc pomoc nejen jako jeho maminka, ale chtěla bychom mu ulehčit jeho přítomní i budoucí život.
Proto jsem ráda, že tento projekt existuje a my se můžeme přihlásit. Chtěla jsem moc poděkovat paní Boháčkové!! Moc nám pomáhá, nejen nám, ale všem maminkám, kteří potřebují pomoc svým dětem.

S pozdravem

Lucie Staňková


foto: Tomášek


Výsledek žádosti

V prosinci 2014 byl předán magnetoterapeutický léčebný přístroj Lucii Staňkové pro syna Tomáška.
Za projekt Renaissance se předání účastnila Jana Boháčková.

Sponzoři:

KONEKTORY BRNO s.r.o. RN lak KŘESLA-ŽIDLE s.r.o.

KONEKTORY BRNO s.r.o. • RN lak • KŘESLA-ŽIDLE s.r.o.


Fotografie z předání

foto 01

foto 02

foto 03


- zpět na výběr vyřízených žádostí -


Magnetoterapeutické přístroje Renaissance používají: