- Fotky z předávání lékářských kompletů -Nemocnice Milosrdných sester svatého Vincence de Paul v Kroměříži (květen 2011)

Nemocnice Milosrdných sester svatého Vincence de Paul v Kroměříži

Nemocnice Milosrdných sester je nestátní zdravotnické zařízení pro dlouhodobě nemocné pacienty.

Jeho zřizovatelem je Česká provincie Kongregace Milosrdných sester sv. Vincence de Paul se sídlem v Kroměříži. Nemocnice Milosrdných sester v Kroměříži je lůžkové zdravotnické zařízení typu léčebny dlouhodobě nemocných, které poskytuje následnou péči s využitím komplexní léčby režimové, dietetické a medikamentózní spojené s rehabilitační péčí, přičemž je kladen zvýšený důraz na odbornou ošetřovatelskou péči. Převážně jsou hospitalizováni geriatričtí pacienti.

Součástí péče o pacienta je holistický přístup, který chápe čtyři dimenze člověka. Fyzické, psychické, sociální a duchovní. Tyto dimenze je nutno integrovat do ošetřovatelské praxe. Zdravotnické zařízení prostřednictvím pastoračního asistenta (nebo duchovního) nabízí pacientovi také možnost podpory v duchovní oblasti.

Rozsah a úroveň poskytované zdravotní péče jsou dány stupněm postižení zdravotního stavu pacienta a objemem finančních zdrojů dostupných na úhradu zdravotní péče.

V celém areálu nemocnice je 105 lůžek.Sponzor:

FLUIDTECHNIK BOHEMIA

FLUIDTECHNIK BOHEMIA


Dne 26. 5. 2011 byl předán magnetoterapeutický přístroj LETTINO s aplikátorem CAVO panu prim. MUDr. Antonínovi Bařinkovi, sestře Damiáně a panu správci Pěluchovi.


předání - foto 01


Poděkování:

Vážená paní inženýrko,

dovolte mi, abych touto formou poděkoval za dar Nemocnici Milosrdných sester v Kroměříži, který jsem ve čtvrtek 26. května přijal prostřednictvím Mgr. Zuzany Resslerové.
Magnetoterapeutický přístroj LETTINO bude pro mnohé pacienty velmi vhodným doplněním standardní léčby, kterou naše nemocnice následné péče poskytuje. Díky Vašemu daru budeme moci o mnohých pacientů zkvalitnit poskytovanou léčebnou péči.
Vaší velkorysosti si velmi vážím. Pokud by Vám pracovní vytížení umožnilo, dovoluji si Vás pozvat na návštěvu a prohlídku naší nemocnice.

S úctou

prim. MUDr. Antonín Bařinka
ředitel NMS

Originál poděkování: Nemocnice Milosrdných sester svatého Vincence de Paul v Kroměříži


- zpět na hlavní stránku rubriky: Fotky z předávání lékářských kompletů -


Magnetoterapeutické přístroje Renaissance používají: